Vraag nu je telematicapremie 2019 aan als tandarts

Koen Staes
Jul 16, 2020 9:00:00 AM
3 min leestijd

Tandartsen kunnen hun telematicapremie 2019 aanvragen vanaf 31/07/2020 t/m 31/10/2020. Lees in dit artikel hoe jij je premie aanvraagt en op welk bedrag je recht hebt.

Wat is de telematicapremie voor tandartsen?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan tandartsen die aan de voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid. Deze premie is bedoeld ter ondersteuning van de praktijk en om het gebruik van de eHealth-diensten te stimuleren.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie 2019 voor tandartsen?

Deze premie bedraagt €800. De voorwaarden kan je hieronder terugvinden.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de telematicapremie 2019 voor tandartsen? 

Je moet aan onderstaande voorwaarden voldoen met betrekking tot:

  • jouw activiteit;
  • je gebruik van telematica voor 5 diensten, waaronder verplicht het opvragen van de verzekerbaarheid, de raadpleging van tarieven en het elektronisch voorschrijven via Recip-e.

Voorwaarden betreffende jouw activiteit

Je moet beschikken over een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie. Stagiairs die hun stageplan aanvatten in de loop van het premiejaar kunnen de premie ook aanvragen.

Je moet tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd hebben die de verplichte ziekteverzekering heeft vergoed, als je op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had je dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet je de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

Voorwaarden betreffende jouw gebruik van telematica:

Je moet de volgende diensten uitgevoerd hebben en toepassingen gebruikt hebben via jouw software om de premie te kunnen aanvragen:

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1x voorschrijven via je softwarepakket met gebruik van Recip-e.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 80 % voorschrijven via je softwarepakket, met gebruik van de toepassing Recip-e, met minstens 1 voorschrift.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2019.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2019.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 raadpleging van tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2019.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2019.

Factureren via eFact van MyCareNet

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben EN minstens 20 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2019.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2019.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

​Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 bericht downloaden via de eHealthbox in 2019.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 3 verschillende kalendermaanden in 2019.

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2019.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens één raadpleging van het GMD-recht van de patiënt uitvoeren per maand gedurende 3 kalendermaanden in 2019.

Je kan alles rond de voorwaarden voor de telematicapremie 2019 nalezen op de website van het RIZIV.

Waar kan je jouw telematicapremie 2019 aanvragen?

De premie moet je individueel elektronisch aanvragen. Surf naar www.myriziv.be en volg onderstaande stappen:

  • klik op 'mijn premieaanvragen';
  • klik vervolgens op 'nieuwe aanvraag';
  • volg de verdere instructies;
  • je krijgt online feedback over welke criteria je behaald hebt en of je daarmee recht hebt op de telematicapremie volgens het RIZIV.

Wanneer kan je jouw telematicapremie 2019 aanvragen?

De premie 2019 kan u aanvragen van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020.

Waarvoor kan je de telematicapremie als tandarts gebruiken?

De telematicapremie kan je gebruiken voor de aankoop van een geregistreerd softwarepakket dat je gebruikt voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers. Op die manier digitaliseer je jouw workflow, kan je al je patiëntgegevens op elk moment raadplegen en aanvullen en heb je toegang tot de ehealth-toepassingen.

Nog op zoek naar een goede investering van je telematicapremie voor de verdere digitalisering van je tandartspraktijk? 

Ontdek dan CareConnect Dentist en vraag een online demo aan. Zo krijg je te zien hoe deze software werkt en welke voordelen dit heeft voor jouw praktijk.

New call-to-action

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.