Aan de slag met BelRAI in CareConnect into.care

Gabrielle Krayenbuhl
Mar 1, 2021 10:01:00 AM
2 min leestijd

Wie de laatste maanden een congres of een webinar bijwoonde zal het al wel gemerkt hebben. BelRAI is een hot topic. Iedereen in de zorgsector spreekt erover. En hoewel BelRAI nog geen verplichting is, zijn er toch al heel wat zorgactoren mee aan slag gegaan of zoeken ze naar meer informatie.

Ook bij Corilus merken we een verhoogde interesse vanuit onze verschillende klantensegmenten. We krijgen al heel wat vragen op welke manier men er al mee aan slag kan gaan, hoe men registratie van dubbele informatie kan vermijden en wat onze visie en strategie is voor de toekomst. 

Integratie BelRAI taal in CareConnect into.care

Om BelRAi te kunnen implementeren in de woonzorgcentra is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Daarom kan u nu al de BelRAi taal integreren in het zorgdossier van CareConnect into.care.

De integratie van de BelRAI taal in CareConnect into.care zal ervoor zorgen dat medewerkers van het woonzorgcentrum op een geleidelijke manier in contact komen met BelRAI. De gestandaardiseerde en gestructureerde manier van gegevensverzameling dient vervolgens om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor personen in een complexe zorgsituatie zoals in een woonzorgcentrum. Als iedereen dezelfde taal spreekt, bevordert dit de communicatie intra en extra muraal.

Andere voordelen

Een geüniformiseerd en gestandaardiseerd zorgdossier biedt nog vele andere voordelen voor de toekomst. Zo zullen we een betere rapportering kunnen voorzien en kunnen we sensoren en wearables makkelijker integreren.

De gegevens van de bewoner kunnen in de verschillende settings meegenomen en uitgebreid worden. Gegevens moeten maar 1 keer geregistreerd worden en mee evolueren met de client om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Corilus BelRAI tool

We zien BelRAI als een belangrijke hefboom om de zorgintegratie, communicatie en zorgcontinuïteit in België te bevorderen. Daarom nemen we vanuit de Corilus groep het initiatief om een BelRAI tool in de cloud uit te werken. Het zal een gebruiksvriendelijke interface worden die zal synchroniseren met de BelRAI database van de overheden zowel Vlaams als federaal.

De ontwikkeling van deze tool zal stapsgewijs gebeuren en in nauw overleg met de overheid en partners. We zullen klantenworkshops organiseren om onze analyses af te toetsen en we laten ons bijstaan door BelRAI experten. In een eerste fase richten we ons op de residentiële ouderenzorg namelijk de woonzorgcentra. Later zullen we BelRAI ook ontwikkelen voor thuisverpleegkundigen.

De toekomst

BelRAI zal op korte en lange termijn hét hulpmiddel bij uitstek worden om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen. Voorlopig is het gebruik van de tool nog geen verplichting, maar de overheid heeft het al wel mee opgenomen in de erkenningsnormen midden 2023. Er zijn studies lopende waarbij er gekeken wordt om ook het financieringsmodel te koppelen aan BelRai.

BelRAI is een eerste stap naar een meer geïntegreerd zorglandschap en wij helpen daar graag aan mee!

Meer weten over Belrai en into.care? Herbekijk onze webinar van 23 maart 2021 >>

ebook-woonleefplan-zorgleefplan

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.