BelRAI: mogelijke scenario's en onze roadmap voor CareConnect into.care

Gabrielle Krayenbuhl
Sep 30, 2021 4:00:12 PM
2 min leestijd

Wat is onze visie van de integratie van BelRAI in CareConnect into.care? Hoe ziet onze roadmap eruit op korte en lange termijn om de integratie van BelRAI te bereiken? Vragen die we in deze blogpost graag willen beantwoorden, maar voor we hier dieper op ingaan, zetten we de mogelijkheden die de verschillende overheden naar voor schuiven op een rijtje.

Federaal vs. Vlaams -3 scenario’s om een BelRAI assessment in te sturen  

 
Beide overheden voorzien drie scenario’s waarin voorzieningen een BelRAI assessment kunnen opmaken voor bewoners:   
 
 • Via een eigen platform (Federaal en Vlaams):
  Via de website kan een assessment ingevuld worden voor bewoners. Hier kan geen terugkoppeling zijn naar het zorgpakket. 
 • Een doorverwijslink vanuit de software:
  Authenticatie en doorverwijzing naar de juiste bewoner kan vanuit het zorgpakket, maar resultaten worden niet teruggekoppeld.  
 • Volledige integratie in de software: 
  Assessment gebeurt in de zorgsoftware. De zorgsoftware verstuurt het assessment op basis van de informatie in het zorgdossier en krijgt CAPS, schalen en resultaten terug die kunnen gebruikt worden in het zorgdossier van de bewoner.  

Volledige integratie van BelRAI in CareConnect into.care 

 

Belrai1Onze visie voor CareConnect into.care is om zorgteams te ontzorgen, zodat ze zich kunnen toeleggen op wat echt telt: kwalitatieve zorg. Door een gebruiksvriendelijk zorgplatform uit te bouwen wil CareConnect into.care  zorgprofessionals continu begeleiden in het leveren van kwalitatieve zorg. BelRAI is daar een verlengde van en past volledig in die visie.  

CareConnect into.care focust daarom op de uitbouw van een volledige integratie van BelRAI, verder aangesterkt door bijkomende functionaliteiten die kwaliteitsvolle zorg ondersteunen.   

Roadmap –4 focusgebieden   

Om tot een volledige integratie BelRAI te komen wordt de implementatie in vier fases voorzien: 
 1. Het woonleefplan 
 2. Bijkomende velden en registraties
 3. BelRAI connectie 
 4. Voorstel tot aanpassing woonleefplan
Belrai2-1

Fase 1: Het woonleefplan - ACTIEF  

CareConnect into.care heeft een unieke manier om kwaliteit van zorg tussen verschillende voorzieningen van eenzelfde organisatie te standaardiseren en optimaliseren: het woonleefplan. Het woonleefplan is een gestandaardiseerde ‘menukaart’ van toe te dienen zorg die de basis vormt voor het opstellen van het zorgplan van een bewoner. Het woonleefplan is de basis om tot juiste, gestandaardiseerde communicatie naar het BelRAI-platform te komen.   
 

Fase 2: Extra registraties – Q4 2021  

Om tot de volledige dataset te komen die opgenomen is in BELRAI worden er extra velden en registraties in CareConnect into.care voorzien. Die extra velden worden niet lukraak toegevoegd maar opgenomen in de workflow van het zorgteam, zei het in de mobiele applicatie of het webportaal. De visie blijft hier dezelfde: door de juiste registraties op de juiste plek in de workflow van het zorgteam toe te voegen ondersteunt into.care’s zorgportaal het zorteam optimaal. Zo wordt ook in de MDO-module doelen en acties toegevoegd.  
 

Fase 3: De BelRAI connectie - Q3 2022  

Vanaf de zomer 2022 stelt de Vlaamse overheid een test- en productieomgeving ter beschikking van softwareleveranciers. Het is op dat moment dat het CareConnect into.care team aan de slag gaat met de integratie. Het einddoel van deze fase is om de assessment door te sturen via het Vlaamse BelRAI-platform. Op basis hiervan worden automatisch de teruggestuurde CAPS en zorgschalen in het zorgdossier van de bewoner overgenomen.   
 

Fase 4: Voorstel aanpassing woonleefplan – Q3 2023  

Op basis van de teruggekoppelde CAPS, zorgdoelen- en acties wil CareConnect into.care aanbevelingen doen naar aanpassing van het zorgplan van een bewoner. In nauwe samenwerking met zorgteams zorgen we ervoor om ook hier zorgteams te ontlasten en kwaliteit van zorg te optimaliseren.   
 
 
Herbekijk onze webinar over BelRAi >
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Reacties (2)