Corilus doorloopt succesvol BelRAI homologatie

Corilus heeft op 31 mei van de Vlaamse overheid de BelRai accreditatie ontvangen, dit voor zowel CareConnect into.care als voor CareConnect Admin (Geracc). Elke software die communiceert met het Vlaams IT-platform BelRAI, moet  geattesteerd zijn door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

Tijdens de eerste accreditieronde in april was gebleken dat enkele softwareleveranciers, waaronder Corilus, de functionele en technische vereisten op een andere manier geïnterpreteerd hebben dan de overheid had vooropgesteld.

Het multidisciplinaire aspect waarbij extramuraal kan gewerkt worden rond een LTCF template bleek namelijk een van deze absolute vereisten te zijn, terwijl de softwareleveranciers dit nog niet zo voorzien hebben.

Na intern overleg heeft het VAZG beslist dat voor de startdatum van 1 juni de scope van dit project beperkt wordt tot het intramuraal multidisciplinair werken. Dit betekent met andere woorden dat het multidisciplinair team enkel binnen het CareConnect into.care-platform zal werken op een beoordeling.

Daarop hebben we bij Corilus alles op alles gezet om onze software voor te bereiden op deze vereisten, en met succes! Gisterenavond ontvingen we de GO van de Vlaamse overheid. 

Meer informatie over de regelgeving en de procedure voor attestering vind je op de website van het VAZG. 

Hoe moet ik met Belrai werken? 

Om meer te weten over de praktische implementatie van BelRAI kan je best onze webinar van donderdag donderdag 25 mei herbekijken. Tijdens deze webinar doen we de uitleg over BelRAI in onze beide softwarepakketten.

laptop-screen-mockup-of-a-macbook-pro-at-a-plain-background-60-el (4)

Of raadpleeg onze documentatie hieronder: 

 

New call-to-action