Neonataal opsporen van mucoviscidose

Uitbreiding met screening naar mucoviscidose vanaf 1 januari 2019

Ouders van pasgeboren baby’s in België kunnen reeds vele jaren een bloedstaal laten afnemen vanaf 72 tot 96 uur na de geboorte. Via dit bloedstaal kan men onmiddellijk 11 ernstige aangeboren ziektes of aandoeningen opsporen.    


Vanaf 1 januari 2019
zal dit onderzoek 'Aangeboren aandoeningen' in Vlaanderen worden uitgebreid met het neonataal opsporen van mucoviscidose. In Wallonië zal de screening later opstarten.

Het screeningsalgoritme bestaat uit 2 stappen, nl. IRT-DNA.
De IRT – test wordt uitgevoerd in twee Vlaamse screeningscentra. De DNA-analyse gebeurt in een genetisch centrum. Voor het uitvoeren van de IRT-test ontvangt het genetisch centrum anonieme stalen die na analyse onmiddellijk vernietigd worden. De genetische centra sturen de resultaten van de DNA analyse door naar screeningscentra. De screenings centra staan in voor de resultaatsmelding aan de arts die op het bloedkaartje vermeld staat als contactpersoon. Daarom is het erg belangrijk dat er steeds een arts ingevuld wordt, die bij voorkeur aangeduid werd door de ouders zelf. Die arts verwijst zo snel mogelijk door naar één van de erkende referentiecentra voor mucoviscidose. Die voeren op hun beurt een zweettest uit en staan in voor de nodige opvolging en koppelen terug aan de screeningscentra over eventuele follow-up.