Voorwaarden telematicapremie 2021 voor vroedvrouwen zijn gekend

Sinds 2019 kunnen vroedvrouwen aanspraak maken op de telematicapremie. Ondertussen zijn de voorwaarden voor de telematicapremie 2021 vastgelegd. De focus komt duidelijk steeds meer te liggen op de ehealthconnecties. Lees wat jij als vroedvrouw in 2021 moet doen om recht te hebben op deze telematicapremie.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie 2021

De telematicapremie voor vroedvrouwen is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan vroedvrouwen die aan de 5 voorwaarden voldoen in het kader van eHealth. Deze telematicapremie bedraagt €800.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de telematicapremie 2021 voor vroedvrouwen moet je aan volgende zaken voldoen:

  1. Je beheert je patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket.
  2. Je was het hele jaar 2021 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen. Indien je in 2021 voor het eerst geregistreerd was bij het RIZIV, volstaat het dat je in de loop van 2021 bent toegetreden tot de overeenkomst. 
  3. Je hebt in 2021 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF je hebt in 2021 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen.
  4. Je controleerde via je software de verzekerbaarheid van je patiënten bij MyCareNet en dit minstens 25 keer in 2021.
  5. Je hebt in 2021 minstens 75 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Meer informatie over de voorwaarden kan je terugvinden op de RIZIV-website 'Telematicapremie voor vroedvrouwen'.

Wanneer aanvragen?

De telematicapremie 2021 zal je in de loop van het jaar 2022 kunnen aanvragen tot eind oktober 2022. Noteer dit dus alvast in je agenda, zodat je deze premie zeker niet ontloopt.

Wil je jouw telematicapremie van 2020 nog aanvragen? Lees de voorwaarden, hoe en wanneer je de aanvraag moet doen in het artikel ‘Voorwaarden telematicapremie 2020 voor vroedvrouwen’. 

Waarvoor de telematicapremie als vroedvrouw gebruiken?

De telematicapremie kan je gebruiken voor de aankoop van een softwarepakket dat je gebruikt voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers. Op die manier digitaliseer je jouw workflow, kan je al je patiëntgegevens op elk moment raadplegen en aanvullen, en heb je toegang tot de ehealth-toepassingen.

Lees welke software je moet kiezen voor de telematicapremie voor vroedvrouwen en wat de voordelen van dergelijke software zijn.