De telematicapremie 2019 voor vroedvrouwen is een feit

Vroedvrouwen kunnen nu ook aanspraak maken op de jaarlijkse telematicapremie. In dit artikel gaan we dieper in op de telematicapremie 2019 voor vroedvrouwen: wat is het, aan welke voorwaarden moet je voldoen, hoe en wanneer vraag je deze premie aan en wat kan je met de premie doen? Een overzicht!

Wat is de telematicapremie voor vroedvrouwen?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks gaat betalen aan vroedvrouwen die aan 6 voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid. Deze telematicapremie bedraagt €800.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de telematicapremie 2019 voor vroedvrouwen?

Om de eerste premie in 2020 te ontvangen, moet je aan 6 voorwaarden voldoen in 2019. We lijsten ze even voor je op:

  1. Je beheert je patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket.
  2. Je bent lid van de Nationale Overeenkomst tussen de vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen (voor het volledig jaar waarvoor je de premie aanvraagt)
  3. Je hebt minimum 500 verstrekkingen geregistreerd, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2019.
  4. Je controleert via je software de verzekerbaarheid van je patiënt bij MyCareNet (min 1/maand gedurende 6 verschillende maanden in 2019).
  5. Je downloadt minstens 1 bericht per maand via eHealthbox (gedurende 6 kalendermaanden in 2019)
  6. Je hebt minimum 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Ondertussen zijn ook de voorwaarden voor de telematicapremie 2020 voor vroedvrouwen bekend. 

Wanneer vraag je als vroedvrouw jouw telematicapremie 2019 aan?

Je kan jouw telematicapremie 2019 aanvragen van 1 juli tot 31 oktober 2020. Dit kan je online doen via de module “Mijn premieaanvragen” van de MyRIZIV-toepassing.

Je ontvangt normaliter jouw premie 2019 vóór het einde van de maand december 2020.

Update: Door de Covid-19-crisis hebben sommige vroedvrouwen hun premie 2019 nog niet aangevraagd. Daarom wordt de MyRiziv-aanvraagmodule heropend tot 31-12-2020.

Meer informatie kan je terugvinden op de RIZIV-website 'Telematicapremie voor vroedvrouwen'.

Waarvoor kan je de telematicapremie als vroedvrouw gebruiken?

De telematicapremie kan je gebruiken voor de aankoop van een softwarepakket dat je gebruikt voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers. Op die manier digitaliseer je jouw workflow, kan je al je patiëntgegevens op elk moment raadplegen en aanvullen en heb je toegang tot de ehealth-toepassingen.

Lees welke software je moet kiezen voor de telematicapremie voor vroedvrouwen en wat de voordelen van dergelijke software zijn.