Wat betekent de Connecting Care aanpak van Corilus voor kinesitherapeuten?

Corilus bouwt aan een geïntegreerde benadering van de zorg voor alle eerstelijnszorgverleners, die we samenvatten in onze "connected healthcare" visie.

Onze digitale aanpak evolueert constant en wordt stap voor stap verbeterd om patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd de administratieve last van kinesitherapeuten (en andere zorgverleners) te optimaliseren.

Dit vertaalt zich in zeer concrete ontwikkelingen, die voor de kinesisten toegankelijk zijn via onze CareConnect Physiotherapist software:

  • Vereenvoudigde en vlotte communicatie tussen patiënten en kinesitherapeuten, onder meer dankzij de integratie van het Helena-portaal (vb. eenvoudig oefeningen delen met je patiënt of de patiënt zorgdocumenten met jou laten delen)
  • Een eenvoudige en veilige dialoog met alle zorgverleners door de integratie van de eHealth-mailbox in de software.
  • Administratief beheer wordt sterk vereenvoudigd door de integratie van eHealth-diensten:
  • De ondersteuning van beveiligde videoconsultatie die in het zorgdossier is geïntegreerd om de oefeningen van patiënten op afstand te kunnen volgen en de voortzetting van activiteiten in uitzonderlijke gevallen (zoals COVID-19) , mogelijk te maken.

Software voor kinesitherapeuten die zich integreert in het steeds veranderende ecosysteem van de gezondheidszorg, dat is wat Corilus biedt. Samen laten we de zorgsector verder evolueren!

Is jouw kine-praktijk klaar voor ehealth