3 tips om je tandartspraktijk efficiënt & patiëntvriendelijk op te starten

Koen Staes
May 19, 2020 7:30:00 AM
6 min leestijd

Na weken van sluiting mogen tandartspraktijken heropstarten en weer ‘essentiële’ behandelingen uitvoeren. Een opluchting voor tandarts en patiënt. Maar ook een periode met grote uitdagingen omtrent veiligheid, planning en agendabeheer. We helpen je op weg met enkele tips voor de heropstart van je tandartspraktijk.

Tip 1: Informeer jouw medewerkers 

In Nederland bleek bij een bevraging dat de meeste praktijken zien dat medewerkers niet of nauwelijks angstig zijn om opnieuw aan het werk te gaan in de praktijk. Uiteraard onder de voorwaarde dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en aanvullende hygiëne maatregelen worden genomen.

Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor de onzekerheid die er kan heersen onder de medewerkers, nu het werk in jouw tandartspraktijk weer hervat is. Zorg er dan ook voor dat jouw medewerkers voor de opstart perfect op de hoogte zijn van de noodzakelijke maatregelen en dat ze in een zo veilig mogelijke omgeving kunnen werken.

Zoals steeds worden de behandelingen uitgevoerd volgens de “Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening” van de Hoge Gezondheidsraad HGR 8363. Deze aanbevelingen werden aangevuld met extra maatregelen in het kader van social distancing en transmissie via droplets en aerosol.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

• Besteed voldoende aandacht aan een correcte handhygiëne.
• Draag aangepaste beroepskledij en vervang die regelmatig.
• Raak zo weinig mogelijk oppervlakken aan.
• Hou voldoende afstand met andere personen (social distance van 1,5 à 2 m).
• Kom zo weinig mogelijk op de werkvloer, enkel indien echt nodig.
• Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: draag op elk ogenblik
   minimaal een klassiek chirurgisch masker en een goed aansluitende
   beschermbril
      - Zorg dat uw masker goed aansluit op uw gezicht
      - Blijf je mondmasker dragen, ook bv om te bellen aan de balie
      - Blijf je mondmasker dragen om de patiënt uit de wachtzaal op te halen
      - Blijf je mondmasker zoveel als mogelijk dragen tijdens pauzemomenten

(Bron : Covid-19 PROTOCOL voor perifere tandheelkundige zorgverlening in een georganiseerde wachtdienst - 19 maart 2020)

Tip 2: Informeer jouw patiënten

We starten met het intrappen van een open deur: de agenda van elke tandartspraktijk staat op zijn kop en er is een stortvloed van mails en telefoons van patiënten. “Gaat mijn geplande afspraak nog door? Wordt mijn afspraak automatisch verzet en zo ja, naar welke datum? Voor welke behandeling mag ik naar de praktijk komen en een afspraak maken? Hoe zal mijn afspraak verlopen?” Logische vragen van jouw patiënten maar deze zorgen voor extra werk voor jou en je medewerkers.

Informeer jouw patiënten op voorhand goed en zorg dat alle informatie makkelijk terug te vinden is: denk hierbij aan duidelijke informatievoorziening via je praktijkwebsite, in het telefonisch contact met patiënten, bij het maken van een (online) afspraak en bij binnenkomst in de praktijk.

Communiceer proactief

Het is belangrijk om patiënten proactief te informeren over welke veiligheidsmaatregelen en aanvullende hygiënische maatregelen in jouw praktijk genomen zijn. Ook is het belangrijk om duidelijk te zijn naar patiënten over wat je van hen vraagt tijdens een praktijkbezoek en in te spelen op hun mogelijke vragen. Breng hen alvast op de hoogte van onderstaande zaken die van toepassing zijn bij een afspraak in jouw tandartspraktijk.

Ontvangst van de patiënt
• Alleen de patiënt mag binnen. Indien het absoluut noodzakelijk is, mag één begeleider de patiënt vergezellen.
• De patiënt (en eventuele begeleider) draagt een mondmasker voor en na de behandeling.
• De patiënt (en eventuele begeleider) ontsmet de handen met alcoholgel.
• Bij ontvangst zal navraag gedaan worden naar een mogelijke wijziging van de gezondheidstoestand van de patiënt sinds de telefonische triage.

Wachtzaal
• Alle onnodige zaken (boekjes-flyers-aanmeldzuilen- niet noodzakelijke meubilair) zijn verwijderd uit de wachtzaal.
• Er zal één stoel voorzien worden, indien de patiënt toch even wil of moet zitten. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, kunnen enkele stoelen ver uit elkaar gezet worden zodat social distancing gerespecteerd wordt. Het is wel te vermijden dat er een patiënt wacht in de wachtzaal.
• De patiënt raakt geen deur of handvat aan.
• De patiënt houdt steeds 1,5 m afstand met persoon die hem/haar uit wachtzaal haalt.

Toilet en poetsruimte
• De toiletten en poetsruimtes worden voor patiënten afgesloten. Toiletbezoek en tanden poetsen moet dus thuis te gebeuren.

Ontvangstbalie/secretariaat
• Betaal elektronisch en niet met cash.

(Bron: ‘Protocol gefaseerde heropstart orthodontie-praktijken van tandarts-specialisten in de orthodontie in geval van gedeeltelijke/volledige versoepeling lockdown COVID-19’ van Buos)

Zorg voor een efficiënte dagplanning en agendabeheer

Er is nu een verschil qua werken. Zo formuleerde de Raad voor de Tandheelkunde een advies omtrent de aanpak van de heropstart van de tandzorg: maak gebruik van de zogenaamde triagematrix. Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke situatie van de individuele patiënt met betrekking tot de Covid-19 status en de zorgvraag/zorgnood. Op basis van een telefonische triage met de patiënt is het de bedoeling om zowel het type patiënt als de specifieke zorgnood zo correct mogelijk in te schatten om een juiste (dag)planning te realiseren.

tandarts_praktijk_afspraken_triagematrix

(Bron: FOD Volksgezondheid - COVID-19 - Gefaseerde heropstart van activiteiten in een privé-praktijk – triagematrix)

Het is dus aangeraden de dagplanning van je tandartspraktijk aan te passen aan de uitgevaardigde adviezen en het gebruik van de triagematrix: zo kan je bijvoorbeeld zogenaamde "B1-patiënten" eenvoudig inboeken bij de start van een werkdag terwijl de "B2-patiënten" automatisch een plaats op het einde van de dag toegewezen krijgen.

Maak hiervoor best gebruik van een online agenda waarin je makkelijk een flexibele dagorganisatie kan creëren waarbij bepaalde type patiënten en afspraken enkel geboekt kunnen worden op de door jou vooraf bepaalde tijdsblokken. Op die manier bespaar je tijd en werk; zowel wanneer jij zelf de afspraak inplant maar ook indien je dit overlaat aan de patiënt.

Bovendien kan je bij een geboekte afspraak via een online agenda automatisch de door jou opgestelde richtlijnen ivm voorzorgsmaatregelen en hygiëne, gelinkt aan het geboekte afspraaktype, meesturen samen met de afspraakbevestiging naar jouw patiënt. Zo kan de patiënt zich voorbereiden op de afspraak en weet hij of zij wat de te volgen procedure is.

In een goede online agenda zit ook een ingebouwde mogelijkheid om als patiënt zelf een afspraak tijdig te annuleren en automatische opvolg- en herinneringsmails zorgen bovendien voor minder no-shows en efficiëntere administratie.

Online agenda 'Progenda'

Met de online agenda ‘Progenda’ beschik je over de juiste tool om jouw patiënten snel en correct te informeren en de werking van je praktijk en agenda efficiënt te organiseren. Naast bovenvermelde mogelijkheden kan je via Progenda ook gebruikt maken van videoconsult als extra ondersteuning voor de triage op afstand.

➡️ Ontdek Progenda en probeer deze online agenda nu gratis uit! 

Tip 3: Heb verhoogde aandacht voor de instrumentenzorg

Het is enorm belangrijk na elke behandeling de behandelingsruimte en instrumentarium correct te desinfecteren. Draag daarbij mondmasker, plastic overschort en huishoudhandschoenen. Volgende desinfectantia zijn werkzaam: ontsmettingsalcohol (voorkeur 60 à 70% ethanol), chloorverbindingen zoals chloroxylenol (bijvoorbeeld Dettol of huishoudbleekwater).

Hoe desinfecteer je de behandelruimte en instrumentarium correct na niet aerosolproducerende behandelingen?

 • Verzamel instrumentarium en maak deze klaar voor desinfectie; idealiter in aparte clicktrays
  die direct in de thermodesinfector of sterilisator klasse A geplaatst kunnen worden.
 • Desinfecteer de behandelstoel, spoelkom, werkvlakken, kasten maar ook deurklinken, RX-arm en conus, touchpanel van de stoel, onderkant tablet, toetsenbord van de PC, computermuis, kastgrepen, enzovoort.
 • 3-functiespuit: gebruik bij voorkeur wegwerptips of laat anders de tip een desinfectiecyclus doorlopen.
 • Alle legvlakken met “wipe” methode desinfecteren (met 70-90% ethanol op wegwerpdoekjes).
 • Dompel alginaatafdrukken gedurende 3 min onder in Cavex EmpreSafe.
 • Kuis dagelijks de vloer met een chloorhoudend reinigingsproduct 1000 mg/L
 • Dompel de scantip gedurende 3 min onder in 70% alcohol-oplossing.

(Bron: ‘Protocol gefaseerde heropstart orthodontie-praktijken van tandarts-specialisten in de orthodontie in geval van gedeeltelijke/volledige versoepeling lockdown COVID-19’ van Buos)

Aerogene overdracht voorkomen

Kiemen die in spatten of druppels en in aerosols worden teruggevonden, kunnen van externe of interne oorsprong zijn.

Externe bronnen zijn bijvoorbeeld kiemen aanwezig in (eerder gebruikte) instrumenten en materialen (bv gecontamineerde hand- en hoekstukken) of in het water dat via de leidingen van de tandheelkundige unit aangevoerd wordt.

Interne bronnen zijn kiemen uit speeksel, respiratoire secreten, bloed (bij beschadigen tandvlees), plaque, weefselresten (bv. gecarieerd tandweefsel), materialen (vullingspartikels, enz.) die tijdens de behandeling worden rondgeslingerd.

De overdracht via deze bronnen kan via onderstaande werkwijze beperkt worden:

tandarts_praktijk_aerogene_overdracht_voorkomen

(Bron: Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8363 - Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening)

Hoe desinfecteer je de behandelruimte en instrumentarium correct na aerosol producerende behandelingen?

 Volg dezelfde richtlijnen als bij het correct desinfecteren van de behandelruimte en instrumentarium na niet aerosol producerende behandelingen en voeg onderstaande stappen toe:

 • Doorspoel de aanvoerleidingen (3-functie en hoekstuk) en afvoerleidingen van de zuiginstallatie met water (1 min).
 • Laat de behandelruimte 1 uur verluchten bij maximale verluchting of 6 uur indien de ruimte niet goed verlucht kan worden.
 • Kuis de vloer met een chloorhoudend reinigingsproduct (1000 mg/L) na iedere aerosol producerende behandeling.

(Bron: ‘Protocol gefaseerde heropstart orthodontie-praktijken van tandarts-specialisten in de orthodontie in geval van gedeeltelijke/volledige versoepeling lockdown COVID-19’ van Buos)

Extra tip: werk met hardware die makkelijk te desinfecteren is

Het is handiger te werken met hygiënische hardware in de behandelruimte en aan het onthaal of de balie. Zo bestaan er hygiënische toetsenborden en computermuizen die eenvoudig te reinigen zijn met desinfectievloeistof door hun silicone buitenlaag.  Je hebt ook specifieke Dental-beeldschermen die beschikken over een beschermend frontpaneel waardoor je ook de monitor veilig kan reinigen met desinfectievloeistoffen.

➡️ Interesse? Ontdek ons aanbod van hygiënische hardware voor jouw tandartspraktijk!

 

Op zoek naar meer informatie en adviezen rond de opstart van jouw tandartspraktijk? Check zeker ook de websites van beroepsverenigingen VBT en VVT.

New call-to-action

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.