RIZIV-vergoeding voor opleidingen & bijscholingen als verpleegkundige

Joery Heirman
Mar 23, 2021 3:59:00 PM
3 min leestijd

Ben je als zelfstandig verpleegkundige bij het RIZIV ingeschreven?  Dan kan je recht hebben op de jaarlijkse RIZIV-vergoeding voor de kosten van opleidingen en bijscholingen die je hebt gevolgd.

Als zelfstandig verpleegkundige zijn regelmatige opleidingen en bijscholingen uiteraard noodzakelijk en part of the job. Gratis is dit niet en daarom geeft het RIZIV je een financieel duwtje in de rug met een jaarlijkse vergoeding van €175

Welke opleidingen of bijscholingen geven recht op deze RIZIV-vergoeding?

Om recht te kunnen hebben op de RIZIV-vergoeding van €175 moet je één van onderstaande bijscholingen of opleidingen volgen:

1. De opleidingen in verband met artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of elke andere specifieke regelgeving van de sector thuisverpleging.

2. De opleidingen en/of de training over actualisering of ‘evidence based’ werken in het kader van de thuisverpleging.

3. De opleidingen die het RIZIV zelf organiseert of die de volgende instellingen organiseren:

  • de FOD Volksgezondheid;
  • de verzekeringsinstellingen;
  • de erkende onderwijsinstellingen voor gezondheidszorgberoepen;
  • de beroepsorganisaties van verpleegkundigen, die erkend zijn als individuele representatieve organisatie of als partner van een representatief kartel
    of een zorgverlener met een RIZIV-nummer, op voorwaarde dat er een formele samenwerking met een dergelijke beroepsorganisatie van verpleegkundigen was;
  • de diensten voor thuisverpleging die, gedurende minstens 2 opeenvolgende trimesters van het jaar waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd, de forfaitaire vergoeding genieten van specifieke kosten voor diensten voor thuisverpleging of een zorgverlener met een RIZIV-nummer, op voorwaarde dat er een formele samenwerking was met een dergelijke dienst voor thuisverpleging;
  • de federatie van een dienst voor thuisverpleging die, gedurende ten minste 2 opeenvolgende trimesters van het jaar waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd, de forfaitaire vergoeding geniet van specifieke kosten voor diensten voor thuisverpleging of een zorgverlener met een RIZIV-nummer, op voorwaarde dat er een formele samenwerking was met een dergelijke federatie.

Wil je weten welke opleidingen er in jouw regio zijn?

Contacteer dan je beroepsorganisatie!

Wat zijn de voorwaarden van de RIZIV-vergoeding voor opleidingen en bijscholingen?

Om als zelfstandig verpleegkundige recht te kunnen hebben op deze premie, moet je voldoen aan de volgende 3 voorwaarden.

1. Je moet recht hebben op de telematicapremie

In de loop van het jaar waarvoor je de vergoeding voor de bijscholing aanvraagt, moet je de financiële vergoeding voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de dossiers (telematicapremie) krijgen.

2. Je moet 5 uur opleiding of bijscholing hebben gevolgd 

Opgelet!

Door de Covid-crisis, moet je voor het jaar 2020 uitzonderlijk 3 uur opleiding of bijscholing hebben gevolgd. Dit in de plaats van 5 uur per kalenderjaar zoals in de vorige jaren.

Welke opleidingen komen hiervoor in aanmerking?

  • Opleidingen over artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of elke andere specifieke regelgeving van de sector thuisverpleging.
  • Opleidingen en/of training over de actualisering of het ‘evidence based’ werken in het kader van de thuisverpleging.

Deze opleidingen kunnen gevolgd worden via een 'e-learning' pakket indien ze voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen (zie vorig punt).

3. Je moet de bijscholingsattesten gedurende 5 jaar bewaren vanaf de datum van de bijscholing en bij controle kunnen voorleggen.

👉Wanneer moet je de attesten zelf bewaren en voorleggen?

Als je zelf een individuele vergoeding aanvraagt aangezien je geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor je de vergoeding aanvraagt. 

👉Wanneer moet je een kopie van de attesten bezorgen?

Als de verantwoordelijke van je dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer een groepsvergoeding aanvraagt. Hij moet de attesten bewaren en ze kunnen voorleggen.

Hoe vraag je de RIZIV-vergoeding voor opleidingen en bijscholingen aan?

Dit hangt af van je situatie: ofwel vraag je een individuele vergoeding ofwel een groepsvergoeding aan. Maar dit kan je niet zomaar kiezen:

Aanvraag van een individuele vergoeding

Als verpleegkundige die geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor je de vergoeding aanvraagt, kan je een individuele vergoeding aanvragen.

Was je tijdens het kalenderjaar waarin je de bijscholing hebt gevolgd, lid van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalers-nummer (ongeacht het aantal dagen)?

Dan kan je de individuele vergoeding niet aanvragen. De verantwoordelijke van jouw groep moet dan de vergoeding aanvragen.

Aanvraag van een groepsvergoeding

Als verantwoordelijke van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer kan je voor jouw leden een groepsvergoeding aanvragen.

Opgelet!

Als lid van een dienst voor thuisverpleging die niet verantwoordelijk is voor die dienst, kan je noch de individuele vergoeding, noch de groepsvergoeding aanvragen.

Wanneer kan je de RIZIV-vergoeding voor opleidingen en bijscholingen aanvragen?

Je kan deze vergoeding aanvragen uiterlijk op 15 september van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor je de vergoeding aanvraagt. 

➡️ Voorbeeld: je dient je aanvraag voor opleiding of bijscholing gevolgd in 2020 in van 01/01/2021 tot en met 15/09/2021.

Meer informatie over of geïnteresseerd in een softwarepakket voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers?

Ontdek CareConnect Infiplus of Soft33 en neem gerust contact met ons op!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.