Wondzorg aanrekenen als thuisverpleegkundige vanaf 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking. Wat zijn de aanpassingen? Wat houdt dit in voor jou en hoe reken je deze wondzorg aan als thuisverpleegkundige? Je leest er in dit artikel alles over!

De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden voor de verzorging van verschillende type wonden zoals tweede- of derdegraadsbrandwonde(n), stoma, doorligwonden, wonden met drain enzoverder.

Op 1 december 2022 treedt een Koninklijk Besluit in werking tot wijziging van de regelgeving inzake deze wondzorg. Deze wijziging impliceert:

 • een herindeling van types wondzorg
 • en een aangepaste communicatie met de betrokken artsen.

Deze aanpassingen zijn bedoeld om de opvolging van de wondverzorging efficiënter te laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen.

Opgelet!

Het koninklijk besluit betreffende deze wijziging van de nomenclatuur voorziet geen overgangsmaatregelen. Het is dus de bedoeling dat de thuisverpleegkundigen vanaf 1 december 2022 alle bepalingen van de nieuwe nomenclatuur toepassen.

 

De herindeling van types wondzorg

De classificatie van wondzorg wordt vanaf 1 december 2022 geherdefinieerd om beter te beantwoorden aan de realiteit op het terrein. Deze nieuwe nomenclatuur onderscheidt 5 types zorg inzake de behandeling van wonden:

1. Verzorging van een geheelde stoma

zonder dat wondzorg noodzakelijk is (nieuw nomenclatuurnummer)

2. Eenvoudige wondzorg

Het gaat om wonden waarvan het normale wondhelingsproces maximaal 14 dagen duurt en omvat alle wondzorg die niet onder het begrip "complexe wondzorg" valt.

3. Complexe wondzorg

De verzorging van acute en chronische wonden die niet tot de eenvoudige wondzorg behoort, of die geëvolueerd is van eenvoudige naar complexe wondzorg, wat in het verpleegkundig dossier moet worden verantwoord.

Daartoe behoren, onder meer maar niet exhaustief:

 • de wondzorg met wiek of drain
 • niet-geheelde stomata.

4. Weesgevallen, zeldzame en complexe situaties

Complexe wondzorg waarbij de totale verzorgingsduur per verzorgingsdag 30 minuten of meer is. Deze zorg omvat een groot deel van de "specifieke wondzorg" waarvoor de code is geschrapt.

5. Toezicht op verband zonder verbandwissel (verstrekking voordien genoemd “toezicht op wonde met bioactief verband”)

De verbandwissel in het kader van de katheterzorg valt onder de al bestaande verstrekking "plaatsen van en/of toezicht op de perfusies".

 

Hoe reken je deze wondzorgverstrekkingen aan?

Afhankelijk van de plaats en de dag van verstrekkingen moet je een ander nomenclatuurnummer gebruiken voor het attesteren van eenzelfde verstrekking.

Op de website van het RIZIV vind je een overzicht van de voorwaarden en de nomenclatuurnummers.

 

Verplichte communicatie tussen de verpleegkundige en de arts(en) betrokken bij de wondzorg

Een goede samenwerking tussen de verpleegkundigen en de huisartsen is noodzakelijk. Als thuisverpleegkundige moet je daarom op regelmatige tijdstippen verslagen en foto’s ter beschikking stellen om artsen bijkomend te informeren zodat zij steeds op de hoogte zijn van de evolutie van de wonde.

Wat houdt deze verplichte communicatie in?

 • Je moet de opstart van de wondzorg steeds binnen de 5 dagen melden aan de arts én een foto van de wonde (tijdens de eerste verbandwissel) delen.

 • Je moet bij elke verplichte communicatie naar de artsen een foto ter beschikking stellen om de evolutie van de wonde mee te kunnen opvolgen (bv. eenmalige verlenging van de eenvoudige wondzorg na 14 dagen, overgang naar een complexe wondzorg na 21 dagen).

 • Je bent verplicht om ten minste na 6 weken bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts indien een verslechtering of status-quo (die niet voldoet aan de doelstelling van de verzorging) van de wond wordt vastgesteld.

 • Je moet om de 14 dagen een foto nemen bij een complexe wondzorg.

 • Je moet bij complexe wondzorg na elke periode van 6 weken de arts op de hoogte stellen van de status van de wonde en de arts verwittigen indien de wondverzorging na 6 weken moet verlengd worden.

Is een voorschrift nog nodig?

Een medisch voorschrift voor wondzorg door een verpleegkundige is niet meer noodzakelijk vanaf 1 december 2022 in het kader van de terugbetaling van de verpleegkundige handelingen.

Uitzondering! Hierop zijn de gerelateerde verpleegkundige prestaties die een B2-handeling zijn en waarbij wel een medisch voorschrift noodzakelijk is (bv. verwijderen van hechtingsmateriaal).

 

Meer info over de wijziging van de regelgeving inzake wondzorg?

We zijn er ons van bewust dat nog niet iedereen hiervoor een opleiding kon volgen en we weten dat het zelf ontcijferen van dit soort teksten niet eenvoudig is. Daarom voorziet Corilus ondersteuning in diverse varianten om je te helpen bij:

 • het interpreteren van de wetgeving,
 • de implementatie ervan in jouw software,
 • de impact ervan op jouw dagelijks werk.

Bekijk alvast onze video waarin we deze materie voor jou omzetten in heldere taal.

 


Ontdek onze nieuwste software CareConnect Nurse!

👍 Ben je Infiplus of Soft33 klant en al geïnteresseerd in een migratie naar CareConnect Nurse?
Maak dan een afspraak met jouw account manager!

👉 Ben je nog geen Corilus klant maar heb je interesse in de mogelijkheden van onze nieuwe software CareConnect NurseContacteer ons dan voor meer info en een demo!