10 voordelen van CareConnect Pharmacist bij het afleveren via Recip-e

Meer en meer zorgverleners schrijven al elektronisch voor en sinds 1 januari 2020 zijn ze het verplicht.  Dit vraagt ook een aanpassing voor jou als apotheker en je softwarepakket. CareConnect Pharmacist heeft Recip-e op een gebruiksvriendelijke manier geïntegreerd en helpt jou bij de aflevering van medicatie via elektronisch voorschrift. Een overzicht aan de hand van 10 voordelen met onderaan onze webinar over dit thema.

1. Filter de beschikbare voorschriften op Recip-e

Na het opvragen van de beschikbare voorschriften van je patiënt, kan je via de filter snel de voorschriften terugvinden waarop bv. het gewenste artikel werd voorgeschreven. Baseer je op de vervaldatum van het voorschrift om uit te maken welke RID je nu best aflevert.

Filter Recip-e


Vervolgens selecteer je het gewenste voorschrift en dit wordt dan aangemaakt in aflevering. Je kan ook direct meerdere voorschriften selecteren om die in 1 beweging naar aflevering te brengen.

We merken dat de voorschrijvers weinig tot geen ‘Bewijs van elektronisch voorschrift’ afdrukken voor niet-digitale patiënten, met alle nodige verwarring en onnodig tijdverlies in de apotheek als gevolg. Als je dit wenst print je een handig overzicht van de openstaande voorschriften af op A4 om mee te geven aan de patiënt. 

2. Controle en validatie bij afleveren

Na het inscannen van het elektronisch voorschrift moet je de aflevering nog bevestigen. Logisch, want de voorgeschreven artikelen zijn niet altijd de artikelen die je effectief gaat afleveren. Dit is het geval bij: 

  • uitgestelde aflevering
  • substitutie
  • niet afleveren

De validatie gebeurt zeer intuïtief door de 2D-barcode of de CNK te scannen van de verpakking die je wenst af te leveren. Het aspect controle bestaat erin dat enkel het scannen van het voorgeschreven artikel of van een artikel dat deel uitmaakt van dezelfde VOS-cluster als correct wordt beschouwd. Stel dat je een artikel scant van een andere VOS-cluster, dan krijg je hiervan een melding. De veiligheid van de patiënt staat immers centraal.

controle_en_validatie_bij_afleveren

3. Voorstel substitutie op basis van patiënthistoriek

Wanneer de arts een ander merk voorschrijft dan hetgeen laatst is afgeleverd aan de patiënt, zie je dit in 1 oogopslag. Deze informatie wordt onder het voorgeschreven artikel weergegeven. In onderstaande voorbeeld wordt EG voorgeschreven, maar de patiënt is Sandoz gewoon.

voorstel_substitutie_op_basis_van_patiëntendossier

Door Sandoz af te leveren, zal deze verkooplijn ook gevalideerd worden. Dit artikel maakt namelijk deel uit van dezelfde VOS-cluster als het voorgeschreven product. Dit stimuleert de therapietrouw van de patiënt en bespaart je veel tijd bij het afleveren.

4. Keuze posologie

De voorgeschreven posologie van een specialiteit is vaak een gevoelig punt. Jij als apotheker bent immers de expert op gebied van het gebruik van medicatie, terwijl het toch de arts is die in eerste instantie de posologie bepaalt. 

➡️Benieuwd hoe patiënten hierover denken?  Lees dan hoe patiënten kijken naar de samenwerking tussen apotheker & huisarts.

Het komt voor dat er meerdere posologieën gekend zijn in de software, zoals:

• de posologie vanop het elektronisch voorschrift;
• de posologie vanuit het medicatieschema van deze patiënt;
• de posologie die je ingegeven hebt bij de laatste aflevering van dit product aan deze patiënt;
• de standaardposologie die je gekoppeld hebt aan deze specialiteit.

Wanneer je een voorgeschreven artikel aflevert waarvoor er meerdere posologieën gekend zijn, dan geeft CareConnect Pharmacist onderstaand scherm weer:

keuze_posologie

Jij beslist welke posologie je wil gebruiken; die vanop het Recip-e of in dit geval deze uit het medicatieschema. Dit is ook onmiddellijk een signaal dat het schema misschien een update nodig heeft. Zo kan je ineens de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. 2 vliegen in 1 klap.

Indicatie en gebruiksinstructies kan je vanuit dit scherm ook aanvullen. Deze informatie wordt  opgenomen in het posologielabel.

➡️ Ontdek hoe je een medicatieschema via je software opstelt.

5. Recip-e achteraf linken aan een klassiek voorschrift

Het komt voor dat de Recip-e server tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval zit er niks anders op dan het voorschrift klassiek af te leveren. Natuurlijk blijft dit elektronisch voorschrift actief op de Recip-e server en kan het zijn dat je je moet verantwoorden naar tarificatie toe.

In CareConnect Pharmacist kan je heel makkelijk een elektronisch voorschrift achteraf linken aan een klassiek voorschrift. Hiervoor scan je de RID-code (de barcode) van het Recip-e bij de controle van de voorschriften. Er verschijnt vervolgens een pop-up met de originele inhoud van het Recip-e. Zo kan je steeds controleren of de afgeleverde medicatie wel degelijk de medicatie was die werd voorgeschreven.

recipe_linken_aan_klassiek_voorschrift

Na het opslaan, krijgt dit elektronisch voorschrift de status ‘Afgeleverd’ op de Recip-e server en kan het dus geen tweede keer afgeleverd worden. Het wordt ook gearchiveerd zodat alles in orde is voor tarificatie. Ook in de software van de arts zal het voorschrift als ‘Afgeleverd’ staan.

6. Traceerbaarheid niet afgeleverde producten of substituties

Wanneer je op het moment van de aflevering besloot om een artikel niet af te leveren of een artikel te substitueren, dan blijft dit traceerbaar. Bij de controle van de voorschriften achteraf wordt per verkooplijn aangeduid wat er was voorgeschreven en wat er precies werd afgeleverd.

traceerbaarheid_niet_afgeleverde_producten_of_substituties

7. Afleverrobot in combinatie met Recip-e

Dankzij de combinatie van een afleverrobot met elektronische voorschriften kan je de tijd met jouw patiënt maximaal benutten. Je moet namelijk jouw patiënt niet meer in de steek te laten om de artikelen te gaan ‘zoeken’. Je beslist in 1 klik wanneer de artikelen precies mogen uitgeworpen worden door de robot. Heel handig want de voorgeschreven artikelen zijn niet altijd de artikelen die je effectief aflevert.

8. Automatische regularisatie verschuldigde voorschriften

Wanneer de patiënt een verschuldigd voorschrift heeft, zal deze schuld automatisch geregulariseerd worden bij het scannen van een elektronisch voorschrift met hetzelfde artikel. Zo zorgt CareConnect Pharmacist ervoor dat je de openstaande schulden beter kan beheren en sneller kan tariferen.

automatisch_regularisatie_verschuldigde_voorschriften

Met de aangepaste geldigheidsduur van voorschriften vanaf 1/11/2019, zullen ook de vervallen uitgestelde afleveringen automatisch verwijderd worden uit de schuldenfiche.

9. Contactgegevens voorschrijver

Op het bewijs van elektronisch voorschrift staan geen contactgegevens van de voorschrijver. Toch gebeurt het regelmatig dat je kort wil overleggen met de arts. CareConnect Pharmacist neemt alle contactgegevens van de arts over, want die worden wel elektronisch meegestuurd in het Recip-e bestand. Het telefoonnummer wordt in aflevering getoond en in de fiche van de arts vind je ook nog het post- en emailadres terug. Het icoon van Recip-e geeft de bron van de info aan.

Aflevering

telnr arts NL

Fiche van de arts

contactgegevens_voorschrijver

10. Afdruk picking lijst af te leveren medicatie

Wanneer je voorschriften aflevert vanuit de openstaande voorschriften op Recip-e, is het niet zo evident om te weten welke medicatie je allemaal uit de kasten dient te halen. Er is namelijk geen 'Bewijs van elektronisch voorschrift' waarop je je kan baseren. Print daarom een picking lijst af als geheugensteuntje. Enkel de benodigde medicatie van de door jou geselecteerde voorschriften worden op een kasticket opgelijst.

 

Webinar Recip-e

Wil je alles nog eens rustig laten bezinken? Bekijk hieronder dan onze webinar over Recip-e. Corilus-expert Bart Maes zet voor jou alles op een rijtje:

HubSpot Video

 

Benieuwd hoe onze software jouw apotheek kan ondersteunen en versterken? Lees er meer over op onze webpagina CareConnect Pharmacist en vraag er een demo of offerte aan.