Verandering in je apotheek: een totaalaanpak voor de toekomst

De rol van de apotheker is de laatste jaren drastisch aan het veranderen. Steeds meer wordt er gevraagd door burgers, patiënten en overheden, wat een enorme uitdaging vormt voor apotheken. Mare Claeys van Apozo heeft een methodiek ontwikkeld die apothekers helpt deze uitdagingen aan te gaan en te evolueren naar een zorgapotheek van de toekomst. Laat je inspireren, ga aan de slag met de Apozo zelfreflextietool en werk naar een duurzame totaalaanpak.

Wie is Mare Claeys?

Mare Claeys is niet alleen zaakvoerder van Apozo, maar ook lid van de Raad van Bestuur van Brabants Apothekers Forum (BAF) en betrokken bij diverse andere apothekersorganisaties en projecten. Haar brede ervaring en diepgaande kennis van de farmaceutische zorg maken haar een belangrijke pionier in de transformatie van apotheken.

Mare Claeys Apozo origineel

 

De veranderende rol van de apotheker

De rol van de apotheker is enorm aan het evolueren. Er wordt steeds meer en meer gevraagd vanuit burgers, patiënt en overheden, er worden meer zorgtaken toegwezen en dat is superuitdagend om mee om te gaan.

Daarom is het belangrijk apothekers helpen groeien in deze evoluerende rol door te streven naar een zorgapotheek van de toekomst. Dit kan door die zorgtaken duurzaam te implementeren in en te enten op jouw apotheek.

 

"Als je volledig in je expertenrol staat als apotheker en ook het bijhorend advies geeft dan is dit een win voor jouw patiënt en jouw apotheek: je creërt de beste en meest kwailiteitsvolle zorg voor jouw patiënt +  je creërt een hogere omzet."

Mare Claeys - Apozo

 

Verwachtingen van burgers en patiënten

Uit marktonderzoek van BAF en UCLL (2021) blijkt dat 89% van de patiënten meestal naar dezelfde fysieke lokale apotheek gaat vanwege de ligging, kennis van de medische achtergrond, deskundigheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Er is ook een grotere tevredenheid over de huisapotheker onder andere door de fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid.

Privacy in de apotheek is iets dat nog kan verbeteren. Patiënten geven aan privé-gesprekken (begeleiding) te willen voeren (begeleidingsgesprekken) met hun huisapotheker en dat kan ook positief bekeken worden in de zin dat ze de apotheker beschouwen als een vertrouwenspersoon.

 

Profilering als huisapotheker

Voor 97% van de respondenten is het aanvoelen van de apotheker als vertrouwenspersoon zoals verwacht of zelfs beter dan verwacht.

Men ziet hem of haar ook meer als zorgverlener dan als verkoper en dit vanwege de laagdrempeligheid plus het professioneel en persoonlijk advies met oog op alternatieven en deskundigheid. 

 

"Soms hebben we als apotheker schrik om te veel als verkoper te worden aanzien bij het geven van advies en het aanraden van extra zelfzorgproducten. Maar wanneer je correct advies geeft als expert, dan worden jouw patiënten ook beter geholpen en dat waarderen ze."

Mare Claeys - Apozo

 

De huisapotheker als gezondheidscoach

De apotheker wordt naast een vertrouwenspersoon ook steeds meer gezien als een gezondheidscoach, een trend die zal blijven groeien naarmate apotheken evolueren naar gezondheidscentra.

En burgers zien heel wat taken voor apothekers:

Apozo huisapotheker als gezondheidscoach

 

De apotheek van de toekomst

De burger ziet veel taken en een ruimer takenpakket voor de apotheek van de toekomst en een meerderheid wil de apotheek zien evolueren naar een gezondheidscentrum:

 • de apotheker als gezondheidscoach;
 • verantwoordelijk voor de medicatiebewaking;
 • preventief werken alsook een signaalfunctie (doorverwijzen) en dit door de unieke laagdrempeligheid;
 • het opmeten van gezondheidsparameters.

De burger ziet de apotheker ook meer ondersteunend werken voor de huisarts om meer synergie te bekomen.

Apozo apotheek van de toekomst

Het vertrouwen van de burger in de apotheker is dus groot en ze zien de apotheken evolueren naar een gezondheidscentrum, met hun vertrouwde huisapotheker als gezondheidscoach.

Dit onderzoek onderstreept het belang van de laagdrempeligheid en de professionele en persoonlijke adviesrol van de apotheker.

 

Verwachtingen van overheden

Ook de overheden erkennen de groeiende rol van apothekers. Er worden nieuwe farmaceutische zorgdiensten erkend zoals:

 • GGG astma, diabetes, COPD, medicatienazicht en afbouw benzodiazepines;
 • de apotheker als vaccinator (covid-19 en griep);

De apotheker zal ook zijn/haar rol spelen in preventie met een signaalfunctie (rookstop, voeding, suïcidepreventie, doorverwijzing CAW).

De overheden zien de apotheker als de cruciale schakel in de eerstelijnszorg. Dit vraagt om een duurzame implementatie van zorgprocessen binnen de apotheek.

 

Duurzame implementatie van zorgprocessen in jouw apotheek

De uitdagingen

De praktijk leert dat het duurzaam implementeren van nieuwe farmaceutische zorgdiensten een uitdaging is voor de apotheek vanwege volgende zaken:

 • tijdstekort (lees de tips van coach Ilse Smets 'Hoe maak je tijd vrij in jouw apotheek?');
 • veelheid aan nieuwe taken;
 • personeelstekort;
 • gebrek aan ondersteuning (beperkt qua inhoud en tijdsduur);
 • belang van duidelijk plan van aanpak waarbij heel het team betrokken wordt.

Er is dus vaak een 'implementation gap'. Dit betekent dat enkelvoudige implementatiestrategieën niet voldoende zijn; er is nood aan meerdere implemenatiestrategiëen; een totaalaanpak.

 

De totaalaanpak

Voor een duurzame totaalaanpak zijn volgende factoren noodzakelijk:

 • training en educatie
 • coaching + supervisie
 • feedback loops en evaluatie
 • incentives
 • leiderschap
 • continue kwaliteitsverbetering

De Apozo-methodiek omvat al de noodzakelijke factoren voor een succesvolle implementatie. Deze aanpak zorgt ervoor dat nieuwe dienstverleningen deel uitmaken van de routine in de apotheek en helpt de apotheek zich te profileren als zorgapotheek. Ze is gebaseerd op een combinatie van wetenschap en praktijkervaring.

 

Wat zijn de sleutelmomenten in de totaalaanpak?

Eén van de belangrijkste sleutelmomenten is de reflectie. Dit is de basisbouwsteen voor een duurzame implementatie.

Waarom is zelfreflectie zo belangrijk? Omdat je inzichten krijgt:

 • in de huidige aanpak rond implementatie van nieuwe zaken;
 • rond missie en visie;
 • in welke waarden belangrijk zijn voor elk lid.

Tip!

Ga aan de slag met de Apozo zelf-reflectietool: 5 vragen die zorgen voor zelfreflectie over de huidige werking, missie, visie en de waarden van jouw apotheek.

Apozo zelf-reflectietool image

De andere sleutelmomenten:

 • een gestructureerd en duidelijk implementatieplan op maat: doelstelling – projectteam – tijdslijn – indicatoren (KPI & procesindicatoren);
 • betrokkenheid team: opleidingen – verantwoordelijkheden - vaardigheden;
 • leiderschap;
 • evaluatie.

Webinar 2: inzoomen op implementatie

In de tweede webinar van Apozo op 11/07 wordt verder ingezoomd op de details van het implementatieplan, team betrokkenheid en patiëntenwerving. Het doel is om apothekers te voorzien van een gestructureerd plan waarmee ze hun apotheek kunnen transformeren naar een zorgcentrum van de toekomst.

Reserveer nu jouw plaats!

Apozo gastwebinar 2 (1)

 

Conclusie

De toekomst van apotheken ligt in de evolutie naar zorgcentra waar apothekers fungeren als gezondheidscoaches. Door een holistische benadering en een totaalaanpak kunnen apotheken niet alleen de beste zorg bieden, maar ook hun omzet en teamcohesie vergroten. De methodiek van Apozo biedt de handvatten om deze transformatie succesvol te maken.

 

Herbekijk hieronder de eerste webinar met Mare Claeys van Apozo: