CareConnect Physiotherapist, wat hebben we gerealiseerd in 2021 en wat mag u verwachten in 2022?

De overheid zet in 2022 in op eHealth bij kinesitherapeuten. Met onze eHealth ervaring bij andere zorgverleners weten we als geen ander dat dit voor jullie een grote stap vooruit wordt. We bereiden onze software hier dan ook intensief op voor.

Maar ook in 2021 zaten we niet stil en leverden we heel wat verbeteringen op in CareConnect Physiotherapist. We vertellen je graag meer over onze ontwikkelingen in 2021 en onze plannen voor 2022.

Een terugblik op 2021

1. De nieuwe werklijst

Via de nieuwe werklijst kan je eenvoudig in Progenda geplande afspraken beheren en valideren maar ook op een eenvoudige manier contacten aanmaken in het patiëntendossier.

Untitled-480p-220301

De grote voordelen van de nieuwe werklijst:

 • Je kan nu eenvoudig de werklijst van uw collega(s) consulteren.
 • Selecteer een precieze datum of keer terug naar vandaag door te klikken op ‘vandaag’. 
 • Met één muisklik kan je geplande of uitgevoerde afspraken bekijken.
 • Het is mogelijk om een andere afspraak te selecteren en te valideren simpelweg door erop te klikken
 • Je kan meerdere of alle afspraken van 1 dag selecteren en ze met een muisklik valideren.
 • Op een centraal scherm zie je informatie over de geselecteerde afspraak. 
 • Het is mogelijk om via de werklijst de zorgaanpak te selecteren waarvoor de afspraak gevalideerd dient te worden.
 • Via de knop ‘Dossier bekijken’ kan je snel naar het dashboard van de patiënt gaan en indien nodig, er informatie aan toevoegen. 

2. CareConnect Physiotherapist Go

In 2021 lanceerden we onze mobiele applicatie, CareConnect Physiotherapist Go.

Met deze onmisbare applicatie voor de kinesist on the go beheer en bekijk je patiënteninformatie waar je ook bent (thuis, in het woonzorgcentrum, op huisbezoek, in je praktijk,...). Bovendien zorgt de Google Maps integratie er voor dat je steeds vlot bij je patiënten geraakt. Toch wat vertraging? Bel je patiënt rechtstreeks vanuit de applicatie.

3. Connected healthcare

Naast communicatie met andere zorgverleners via Hector en met patiënten via Helena werd er ook ingezet op een geautomatiseerde uitwisseling van documenten via RSW (Réseau Santé Wallon) en het Brussels Gezondheidsnetwerk. Alle zorgverleners die zich met de patiënt bezighouden, kunnen zo toegang krijgen tot de informatie over hem/haar om zijn/haar zorg te vergemakkelijken.

4. Homologatie

Het eHealth-platform legt jaarlijks criteria op waaraan softwarepakketten moeten beantwoorden om gehomologeerd te kunnen worden/blijven. Wij implementeren deze vereisten uiteraard in onze software CareConnect Physiotherapist. Niet alleen om ervoor te zorgen onze gebruikers de telematicapremie kunnen (blijven) aanvragen, maar ook ook omdat u als gebruiker zo de zekerheid hebt dat uw praktijksoftware voldoet aan de ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties vastgelegd door het eHealth-platform.

5. Btw aanrekenen

Vanaf 1 januari 2022 zijn alleen nog de behandelingen met een therapeutisch doel voor kinesitherapeuten (en andere zorgverleners) vrijgesteld van btw. Voor de niet-therapeutische behandelingen (vb. groepslessen,...), dient er 21 procent btw te worden aangerekend. Ook dit hebben we tijdig in onze software verwerkt. 

Wat brengt 2022 ?

1. eAgreement

De dienst eAgreement zal de zorgverlener toelaten om elektronisch de aanvraag tot
akkoord van terugbetaling op te starten en de status ervan te raadplegen. Een akkoordaanvraag voor een zware pathologie of een kennisgeving van de behandeling van een pathologie Fa of Fb zal dus elektronisch kunnen gebeuren en in real-time opgevolgd kunnen worden. Je zal ook kunnen zien welke akkoorden de patiënt heeft met andere kinesitherapeuten. Een heel deel van je papieren flow wordt zo eindelijk gedigitaliseerd. eAgreement is nodig om daarna met eAttest & eFact van start te gaan. 

2. eAttest/eFact

Via eAttest kan je je getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch
doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt in het kader van de terugbetaling. Deze communicatie zal verlopen via het platform MyCareNet. Via dezelfde weg zal je ook de verzekerbaarheid van je patiënten kunnen controleren. Bedoeling is om net zoals bij een doktersbezoek de patiënten sneller en efficiënter te laten terugbetalen. eFact is de elektronische facturatiedienst voor patiënten die een derdebetalingsregeling hebben. Het zal toelaten om facturen en getuigschriften van derde betalers op te sturen naar de ziekenfondsen en zo sneller en efficiënter betaald te worden via de mutualiteit. 

3. Globale verbeteringen aan onze dashboards

Naast de eHealthverplichtingen, waar we heel veel op inzetten hebben we ook nog enkele algemene verbeteringen in het vooruitzicht:

 • Toevoegen van memo code + “andere zorgaanpak” verbeteringen (memo codes, validatie via werklijst)
 • Toevoegen/wijzigen van nomenclatuurcodes vanuit het individuele tarificatiescherm
 • Verbeteringen in de werklijst
  •  Afspraak maken vanuit de werklijst
  • Contacten synchroniseren 
  • Informatie vanuit CareConnect Physiotherapist doorsturen naar Progenda 
 • Verbeterde versie van de mobiele applicatie CareConnect Physiotherapist Go
  • Ondersteunen eAttest
  • Waarschuwingen en tellers optimaliseren

New call-to-action