96% van onze klanten zijn tevreden over CareConnect Dentist & helpdesk

Een handige en stabiele software voor tandartsen plus een professionele en vlot bereikbare helpdesk. Daarmee willen we onze klanten ondersteunen zodat zij de best mogelijke zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. Welke score geven tandartsen ons, wat zijn de meest gebruikte features binnen onze software en hoe kijken we naar de  toekomst? Je leest het in dit artikel.

96% van onze klanten zijn tevreden over de software CareConnect Dentist

Eind vorig jaar vroegen we onze tandartsen hun mening te geven over en zo mee te bouwen aan de nieuwe ontwikkelingen van CareConnect Dentist. 200 tandartsen gaven hun feedback.

In de bevraging peilden we naar het algemeen gevoel over CareConnect Dentist. 96,4% van de respondenten gaven aan tevreden of heel tevreden te zijn over CareConnect Dentist.

 

96% van onze klanten zijn tevreden over onze helpdesk

Via een telefonische bevraging bij onze klanten peilden we naar hun ervaringen met en hun gevoel over onze helpdesk. Volgende capaciteiten van de helpdesk kwamen hierbij aan bod:

 • hulp
 • bereikbaarheid
 • begrip
 • expertise
 • vriendelijkheid
 • geven van informatie (duidelijkheid en snelheid)
 • en het oplossen van problemen (duidelijkheid en snelheid).

95,95% van de tandartsen gaf aan tevreden of heel tevreden te zijn over onze helpdesk. Persoonlijk contact met bereikbare, vriendelijke en gemotiveerde experts wordt duidelijk geapprecieerd.

 

Welke functionaliteiten binnen CareConnect Dentist worden gebruikt?

De 2 features met het hoogste gebruik springen er duidelijk uit: eAttest {93,3%} en de telematicapremie assistent {85,6%}.

 Ook eFact wordt goed ingezet. 56,7% lijkt niet zo hoog maar je moet rekening houden met het feit dat niet elke tandarts in derde betaler attesteert. Degenen die het wel doen, maken echter dankbaar gebruik van deze feature.

43,2% werkt reeds met een online agenda met als voornaamste reden het automatisch versturen van bevestigingen/herinneringen en het raadplegen van de agenda vanop afstand. Ontdek onze online agenda Progenda.

2 features die we in de loop van 2023 hebben gelanceerd, beginnen ingeburgerd te geraken: kleur toekennen aan patiënten(dossiers) {42,8%} en klaar voor verwerken (goedkeuring door behandelaar alvorens te verwerken) {40,5%}.

Wil je kennismaken met CareConnect Dentist en deze features?

Contacteer ons dan voor een persoonlijke demo!

 

Verdere verbeteringen binnen CareConnect Dentist en een blik op de toekomst

 Om deze tevredenheid aan te houden, streven we continu naar verbeteringen in lijn met de nieuwste technologieën en noden van onze klanten. Naast de ontwikkelingen die (voor onze klanten) een zichtbare meerwaarde bieden, werken (of bouwen) we achter de schermen verder aan een toekomstgericht verhaal waar zowel flexibiliteit en efficiëntie als de verbinding tussen zorgverleners en patiënten centraal staan. 

Beveiligde communicatie en connectie met patiënten

Zo plannen we dit jaar alvast de beveiligde communicatie naar patiënt voor het versturen van medische gegevens. Hierin speelt ons gezondheidsportaal Helena een grote rol.

 • Voor patiënten: een persoonlijke gezondheidsomgeving om veilig te communiceren met zijn of haar zorgverleners
 • Voor zorgverleners: optimaliseer jouw patiëntenadministratie en zorgverlening door efficiënter te communiceren met jouw patiënten

 

Evolutie op technologisch vlak

Om flexibeler te kunnen omgaan met de toenemende veranderingen, evolueert CareConnect Dentist stapsgewijs naar een cloud based software

Dit biedt de volgende voordelen

 • bescherming tegen gegevensverlies
 • makkelijker om wijzigingen door te voeren in de software
 • makkelijker om problemen te onderzoeken in de software
 • minder belasting van de hardware infrastructuur 

Door deze evolutie zullen tandartsen altijd en overal toegang hebben tot CareConnect Dentist. 

Meer info over of op de hoogte blijven van CareConnect Dentist?

Neem dan contact met ons op!

 

Nieuwe call-to-action