Vraag nu je telematicapremie 2021 aan als tandarts

De telematicapremie 2021 voor tandartsen kan nu aangevraagd worden. Lees hieronder op welk bedrag je recht hebt, wat de voorwaarden zijn en hoe jij je premie aanvraagt.

Wat is de telematicapremie voor tandartsen?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan tandartsen die aan de voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid. Deze premie is bedoeld ter ondersteuning van de praktijk en om het gebruik van de eHealth-diensten te stimuleren.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie 2021 voor tandartsen?

Deze premie bedraagt €800 incl. BTW. De voorwaarden kan je hieronder terugvinden.

Waarvoor kan je de telematicapremie als tandarts gebruiken?

De telematicapremie kan je gebruiken voor de aankoop van een geregistreerd softwarepakket dat je gebruikt voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers. Op die manier digitaliseer je jouw workflow, kan je al je patiëntgegevens op elk moment raadplegen en aanvullen en heb je toegang tot de ehealth-toepassingen.

➡️ Nog op zoek naar een geschikte praktijksoftware? Ontdek dan CareConnect Dentist en vraag een online demo aan.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te hebben op de telematicapremie 2021 voor tandartsen? 

Je moet aan onderstaande voorwaarden voldoen met betrekking tot:

  • jouw activiteit;
  • je gebruik van telematica voor 5 diensten (zie hieronder), waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven.

1. Voorwaarden betreffende jouw activiteit

Je moet beschikken over een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie. Stagiairs die hun stageplan aanvatten in de loop van het premiejaar kunnen de premie ook aanvragen.

Je moet tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd hebben die de verplichte ziekteverzekering heeft vergoed, als je op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had je dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet je de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

2. Voorwaarden betreffende jouw gebruik van telematica:

Je moet minstens 5 van de volgende diensten toegepast hebben via jouw software om de premie te kunnen aanvragen. Het raadplegen van de verzekerbaarheid en de tarieven zijn hierbij verplicht, de 3 bijkomende diensten kan je vrij kiezen.

Factureren via eAttest van MyCareNet

​Minstens 5 verstrekkingen via eAttest elektronisch factureren in 2021.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2021.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2021.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

Factureren via eFact van MyCareNet

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> indien je minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler hebt aangerekend, minstens 1 keer gefactureerd hebben via eFact in 2021.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> indien je minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler hebt aangerekend, minstens 30% van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2021.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Je moet minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2021.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

​Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2021.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt

Als je de telematicapremie nog niet hebt behaald -> minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2021.

Als je de telematicapremie al behaald hebt -> minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

Je kan alles rond de voorwaarden voor de telematicapremie 2021 nalezen op de website van het RIZIV.

Waar kan je jouw telematicapremie 2021 aanvragen?

De premie moet je individueel elektronisch aanvragen. Surf naar www.myriziv.be en volg onderstaande stappen:

  • klik op 'mijn premieaanvragen';
  • klik vervolgens op 'nieuwe aanvraag';
  • volg de verdere instructies;
  • je krijgt online feedback over welke criteria je behaald hebt en of je daarmee recht hebt op de telematicapremie volgens het RIZIV.

Wanneer kan je jouw telematicapremie 2021 aanvragen?

De premie 2021 kan je aanvragen vanaf 18 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Lees ook alles over de telematicapremie 2022 voor tandartsen! Het gebruik van 'e-services' wint duidelijk aan belang bij de toekenning van deze premie: de toepassingen eAttest en eFact zijn vanaf nu onmisbaar in jouw praktijksoftware.

Nog op zoek naar een goede investering van je telematicapremie voor de verdere digitalisering van je tandartspraktijk? 

Ontdek dan CareConnect Dentist en vraag een online demo aan. Zo krijg je te zien hoe deze software werkt en welke voordelen dit heeft voor jouw praktijk.

Nieuwe call-to-action