Home

Nieuw systeem voor automatische verlenging van GMD

Dave Schoovaerts
Sep 15, 2020 4:00:00 PM
2 min leestijd

Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuw systeem van automatische verlening van GMD’s in voege. Tussendoor is er een overgangsperiode voor lopende GMD’s met een contact in 2019 en zonder contact in 2020. Om geen GMD-honoraria mis te lopen, is het belangrijk je uiterlijk op 30 september 2020 in te schrijven voor het beheer van GMD’s via MyCarenet.

Overgangsperiode voor lopende GMD’s met een contact in 2019 en zonder contact in 2020

Het lopende medicomut-akkoord bepaalt dat de huidige GMD's met contact in 2019 en zonder contact in 2020 worden vergoed aan artsen die met het eGMD werken of zich hiervoor uiterlijk op 30 juni 2020 aanmelden. Door de Corona-crisis is deze deadline uitgesteld tot 30 september 2020.

Nieuw systeem van automatische verlenging van het GMD vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het eGMD, d.w.z. de elektronische versie van het bestaande GMD via MyCareNet, immers de enige bron voor de betaling van GMD-honoraria. Zo zal de betaling van het eGMD administratief eenvoudiger en transparanter gemaakt worden.

Deadline 30 september 2020 voor inschrijving GMD’s via MyCarenet

Wie momenteel zijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheert, heeft dus nog tot 30 september 2020 de tijd om zich hiervoor in te schrijven via zijn of haar softwarepakket.

Anders kan je vanaf februari 2021 niet profiteren van de vooruitbetaling van de vergoedingen voor de automatische GMD-verlenging als je geen contact had in 2020.

De ziekenfondsen zullen namelijk in februari 2021 een voorschot betalen. Dit voorschot op het GMD-tarief zal worden betaald op basis van het aantal patiënten met een GMD, zoals dat eind december 2020 door de ziekenfondsen is vastgelegd.

Wie zich niet voor 30 september van dit jaar op MyCarenet heeft geregistreerd, zal tot 2022 moeten wachten op de betaling voor de verlenging van het GMD zonder contact.

2 soorten verlengingen van GMD’s

De versnelde verlenging

Het ziekenfonds zal de GMD-verlengingen een eerste keer uitvoeren wanneer de arts zich inschrijft in het eGMD-systeem. Op dat moment zal het ziekenfonds alle gekende GMD’s die aan de voorwaarden voldoen verlengen. Dit noemen we de versnelde verlenging.

De automatische verlenging

Vanaf dat moment zal het ziekenfonds wekelijks nagaan of er nieuwe contacten waren tussen arts en patiënt, die het GMD kunnen verlengen. Dit noemen we de automatische verlenging.

Wat verandert er concreet?

Bij het eGMD zal het ziekenfonds onmiddellijk het GMD verlengen nadat de patiënt in het nieuwe kalenderjaar een getuigschrift voor verstrekte hulp heeft ingediend (in plaats van te wachten tot september van het daaropvolgende jaar). Op dat moment zijn de voorwaarden voor verlenging immers vervuld.

Voor deze verlenging zal het ziekenfonds de arts binnen de dertig dagen betalen. Dit is tot achttien maanden eerder in vergelijking met de administratieve verlenging (prestatiecode 102793).

Hoe schrijf ik mij voor 30 september 2020 in als ik mijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheer?

Ben je een CareConnect General Practitioner gebruiker? Schrijf je dan in via volgende link.

Ben je geen CareConnect gebruiker? Contacteer dan zo snel mogelijk je softwareleverancier.

CC GP - scan ehealth voor huisartsen

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.