CareConnect GP

Corona updates

Bij Corilus doen we ons uiterste best om ook tijdens deze coronacrisis, iedere zorgverlener maximaal te ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht van alle doorgevoerde en geplande wijzigingen.

pexels-photo-3985170.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=750&w=1260

huisarts

Keuze voor type vaccin bij individuele activatie niet langer mogelijk

april 9, 2021

Op vraag van bevoegde instanties werd initieel binnen CareConnect de mogelijkheid gegeven een bepaald type vaccin door te geven bij de activatie van risicopatiënten voor COVID-19. Dit werd mogelijk gemaakt vanuit het individuele patiëntendossier.

Recentelijk kregen wij van dezelfde instanties de vraag om deze functionaliteit te verwijderen. Een bepaald type vaccin doorgeven is namelijk niet langer toegestaan. Je zal gemerkt hebben dat deze functionaliteit ondertussen niet langer beschikbaar is in CareConnect.

Wat gebeurt er met de patiënten die ik reeds individueel heb opgeladen?

Een klein aantal patiënten heeft bij de activatie als risicopatiënt een keuze voor een bepaald type vaccin meegekregen. Deze patiënten zullen door de juiste instanties uit de centrale vaccinatiedatabank verwijderd worden.

Voor jouw GMD-patiënten die op deze manier werden geregistreerd, krijg je in de loop van de volgende dagen dan ook een bericht in jouw eHealthbox. Deze verwijderde patiënten kan je vervolgens via CareConnect terug individueel toevoegen voor een prioritaire vaccinatie (zonder keuzemogelijkheid voor het type vaccin). In de loop van volgende week communiceren we vanaf wanneer dit mogelijk is.

Opnieuw activeren?

Er werd besloten om de keuze voor het al dan niet opladen van deze patiënten opnieuw bij de huisarts te leggen omdat jij het meest complete beeld hebt over het medisch profiel van jouw patiënt.

Belangrijk: het is nog steeds mogelijk om individuele patiënten op te laden voor prioritaire vaccinatie in CareConnect. Een keuze voor een specifiek vaccin kan niet meer worden doorgeven.