CareConnect GP

Corona updates

Bij Corilus doen we ons uiterste best om ook tijdens deze coronacrisis, iedere zorgverlener maximaal te ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht van alle doorgevoerde en geplande wijzigingen.

pexels-photo-3985170.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=750&w=1260

huisarts

Fase 1 - Diagnostische audits

februari 12, 2021
De eeste aanpassingen in CareConnect in functie van de COVID-19 vaccinaties zijn een feit. De functie 'Diagnostische audits' zal vanaf maandag beschikbaar zijn en is een eerste stap in populatiemanagement.

Diagnostische audits

Samen met universiteiten en andere medische instanties werden diagnostische audits opgesteld. Het doel van deze audits is het in kaart brengen van patiënten die op basis van een vastgestelde diagnose mee tot de risicogroep behoren, en dus voorrang dienen te krijgen bij de vaccinatiecampagne.

We voorzien hiervoor binnen CareConnect 4 diagnostische queries:

  • Diabetes
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • Chronische CV aandoeningen
  • Chronische longaandoeningen

Deze queries houden bovendien ook rekening met de medicatiedata in het GMD van de patiënt.

Naast de eerdergenoemde 4 diagnoses, is er ook de mogelijkheid om vanuit de statistiekmodule individuele patiëntendossiers te openen en andere bijkomende risicodiagnosen te registreren. Op deze manier kan je maximaal geautomatiseerd in groep de risicopatienten voor vaccinatie doorgeven.
 
Merk je dat een bepaalde patiënt niet geïndentificeerd werd als risicopatiënt, maar volgens jouw persoonlijke inschatting wel voorrang dient te krijgen? Dan kan je ook nog patiënten individueel toevoegen.

Deze diagnostische audits vormen een mooie opportuniteit om de kwaliteit van de sumehrs verder te verhogen.

Hoe diagnostische audits uitvoeren?

Een gedetailleerde handleiding vind je in onze CareConnect Manual.