Bezorg het getuigschrift veilig en digitaal tijdens de coronacrisis

Het coronavirus dwingt overheden en instanties om allerhande veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo ook de Orde van Artsen die aankondigt dat huisartsen wegens de corona-uitbraak uitzonderlijk een getuigschrift mogen bezorgen aan hun patiënten na telefonisch contact. De huisarts heeft dus nood aan een digitaal platform om veilig en GDPR-proof het getuigschrift te bezorgen zijn patiënten. Het Helena platform van HealthConnect biedt de oplossing.

Helena is een digitaal gezondheidsportaal waar de patiënt zijn medische voorgeschiedenis kan opvragen en zijn gezondheidstoestand kan bekijken via de informatie van zijn zorgverleners.

Maar Helena is veel meer dan een portaal om de medische gegevens te bekijken. Via de app kan de patiënt zich connecteren met zijn verschillende zorgverstrekkers en kan er op een veilige en digitale manier onderling gecommuniceerd worden in het kader van de zorgrelatie. 

➡️Via deze weg is het dus ook mogelijk om het getuigschrift veilig en digitaal door te sturen naar jouw patiënten.

Momenteel zijn reeds 2.460 zorgverleners en 61.000 patiënten geregistreerd op het Helena platform.

OPGELET! Aankondiging Orde der Artsen op 11/03/2020: huisartsen mogen wegens de corona-uitbraak uitzonderlijk een getuigschrift bezorgen aan hun patiënten na telefonisch contact

Normaal mogen artsen enkel een doktersbriefje geven na fysiek onderzoek. In bijzondere situaties mogen huisartsen teleconsultaties houden, waarbij de patiënt zijn of haar verhaal aan de telefoon doet. "Verplaatsingen van besmette patiënten of van patiënten van wie vermoed wordt dat ze besmet zijn met het virus zo veel mogelijk beperken, krijgt voorrang bij de gezondheidsaanpak van deze pandemie", schrijft de Orde in een advies.

De Orde legt wel enkele minimumvoorwaarden op voor een contact op afstand. De arts moet de patiënt en zijn voorgeschiedenis goed kennen, inzage hebben in het medisch dossier en in staat zijn de continuïteit van de zorg te waarborgen. Een arts die telefonisch gecontacteerd wordt, zal altijd de risico's voor de patiënt en voor de gemeenschap moeten afwegen.

De arts moet in het dossier van de patiënt noteren dat hij een getuigschrift heeft verstrekt na telefonisch contact. Artsen kunnen het getuigschrift via de post of langs digitale weg aan de patiënt bezorgen. Het Helena-platform is hiervoor een veilige manier:

Communicatie tussen huisarts en patiënt via Helena

Vanuit zijn softwaretoepassing kan de huisarts rechtstreeks en op een beveiligde manier documenten en berichten publiceren op het Helena platform voor een welbepaalde patiënt. Handig en noodzakelijk voor de communicatie over volgende zaken:

 • Laboresultaten
  De huisarts stuurt een ontvangen laboresultaat door naar de patiënt met een persoonlijk bericht.
 • Elektronisch voorschrift
  De huisarts stuurt het elektronisch medicatievoorschrift door naar de patiënt. 
 • Attesten
  De huisarts stuurt een afwezigheidsattest of een verpleegkundig of een kinesitherapeutisch voorschrift naar de patiënt.

De patiënt wordt via email verwittigd wanneer een zorgverstrekker nieuwe gegevens heeft gepubliceerd op het Helena platform. Indien een consultatie nodig is, dan kan via Helena onmiddellijk een afspraak ingepland worden indien de huisarts over een online agenda beschikt.

➡️ Lees hoe je jouw patiënten eenvoudig kan registreren en activeren op het Helena-platform.

Helena_patiëntenportaal

Communicatie tussen andere zorgverleners en patiënt

Het stopt zeker niet bij huisartsen. Via Helena willen we de ‘connecting care’ verwezenlijken: dit is de samenwerking tussen de patiënt, de eerstelijns zorgverleners en de ziekenhuizen met als doel een vlotte medische beleving voor elke patiënt.

Daarom dat we binnenkort ook apothekers, verpleegkundigen en kinesitherapeuten aansluiten op Helena

Helena voor apothekers

Het Helena platform zal in mei 2020 beschikbaar zijn voor apothekers. Het elektronisch medicatievoorschrift zal dan via Helena rechtstreeks doorgestuurd kunnen worden naar de apotheek waarmee de patiënt is geconnecteerd. De patiënt kan ook een afbeelding van de barcode van het voorschrift doorsturen via de app naar zijn apotheek. Zo wordt de volledige dematerialisering van het geneesmiddelenvoorschrift versneld.

Helena voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten

Zo zal de patiënt, wanneer die een verpleegkundig of een kinesitherapeutisch voorschrift ontvangt van de huisarts, dit voorschrift onmiddellijk kunnen toewijzen aan een verpleegkundige of een kinesitherapeut naar keuze. Gedaan met papieren voorschriften die je kan verliezen.

➡️ Volg onze blog om op de hoogte te blijven van de verdere ontwikkelingen van Helena

Toegang van de patiënt naar het Helena platform

Erkende authenticatie

Een patiënt krijgt enkel toegang tot Helena via de door de overheid erkende authenticatie mechanismes eID of Itsme; dit om onrechtmatige toegang volledig uit te sluiten.

De overheid heeft een derde authenticatie mechanisme voor het Helena platform goedgekeurd. Via de huisarts krijgt de patiënt in 3 stappen een veilige toegang via een specifieke Helena code en een eigen 6-cijferige pincode.

➡️ Update! Vanaf heden kan de patiënt zichzelf registreren op Helena via ITSME. De specifieke Helena code via de huisarts is dan niet meer nodig via deze weg.

Data van en voor de patiënt

Beveiliging van data

Een strikte beveiliging van de communicatie en van de gegevensopslag op het Helena platform is enorm belangrijk en moet voldoen aan de GDPR-regelgeving.  Daarom worden de gegevens van de patiënt gehost in een Belgisch hosting centrum waar hosting en beheer voldoen aan de ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging.

 Toegang tot data

De patiënt heeft de touwtjes in handen en bepaalt zelf wie zijn medische data kan inzien:

 • Zorgverstrekkers kunnen geen gegevens van de patiënt zien die door andere zorgverstrekkers worden gepubliceerd tenzij de patiënt deze openstelt specifiek naar andere zorgverstrekkers.
 • De patiënt kan zorgverstrekkers uitsluiten om berichten en documenten naar hem/haar te publiceren.
 • De patiënt heeft op elk moment het recht om vergeten te worden waarna alle gegevens over hem/haar worden verwijderd.

Patiënt empowerment

Het Helena platform biedt een oplossing voor de privécommunicatie van de zorgverlener met zijn/haar patiënt in de context van een zorgrelatie. Maar het platform biedt ook een bijdrage voor de zelfversterking van de patiënt zodat de patiënt een actieve rol kan nemen in zijn/haar eigen zorgproces en leven. Dit past perfect in de huidige debatten over een efficiëntere en effectievere gezondheidszorg waar 'patiënt empowerment' de laatste tijd veel aandacht krijgt. 

Wil je meer weten over het Helena platform?

➡️ Neem dan een kijkje op de Helena webpage. Of download het Helena-starterspack en test het zelf uit.

Gebruik je het Helena platform al?

➡️ Lees hoe je jouw patiënten eenvoudig kan registreren en activeren op het Helena-platform.

 

HealthConnect is een dochteronderneming van Corilus en heeft als doel de communicatie in de zorg enerzijds en in de hele medische sector anderzijds te verbeteren. De softwaretoepassingen van HealthConnect zorgen voor de lijm tussen de verschillende types zorgactoren met als doel een betere zorg voor de patiënt.

Het moederbedrijf Corilus heeft als missie: ‘connecting care’: het ‘verbinden’ van patiënten, zorgverleners en specialisten, apothekers, mutualiteiten, woonzorgcentra, ziekenhuizen en het RIZIV via intelligente en gebruiksvriendelijke medische software.