Kinesitherapie en osteopathie combineren, hoe doe je dat?

Steeds meer kinesitherapeuten maken ook de stap naar osteopathie om zo hun patiënten nóg beter te ondersteunen. Een slimme zet, want momenteel geven Belgische patiënten jaarlijks tussen de 150 en 180 miljoen euro uit aan osteopathische zorg.

Sciensano voert om de drie tot vijf jaar een Belgisch gezondheidsonderzoek uit waarin het gebruik van gezondheidsdiensten wordt besproken. Ook het gebruik van niet-conventionele geneeskunde in België komt in dit onderzoek aan bod.

Uit het onderzoek in 2018 bleek dat 8,4% van de bevolking in de voorbije 12 maanden een osteopaat had geconsulteerd. Dat wil zeggen dat jaarlijks ongeveer een miljoen Belgen beroep doen op een osteopaat. Drie kwart van deze groep bezoekt de osteopaat verschillende keren per jaar. Al deze patiënten zijn naar schatting goed voor 3 tot 4 miljoen osteopathie-raadplegingen op jaarbasis. Momenteel geven Belgische patiënten jaarlijks tussen de 150 en 180 miljoen euro uit aan osteopathische zorg. Daarmee is osteopathie met verve de meest geraadpleegde niet-conventionele geneeswijze (acupunctuur staat op plaats 2 met 1,9%). 

Uit een onderzoek naar het imago en de bekendheid van osteopathie in België, uitgevoerd door iVOX in 2019, blijkt dat 20% van de Belgen (tussen18 en 65 jaar) een osteopaat consulteerde in 2018 en dat 64% overweegt om een osteopaat te consulteren. De tevredenheid van de patiënt over osteopathie haalt de hoogste score binnen de zorgberoepen.

Kinesitherapie en osteopathie combineren?

Manuele therapie, kinesitherapie en osteopathie leunen dicht tegen elkaar aan en kunnen elkaar ook perfect aanvullen, daarom maken ook steeds meer kinesitherapeuten de keuze om zich ook bij te scholen als osteopaat. 

Wie een master in de kinesitherapie behaalde kan via een opleidingen in een deeltijds traject de opleiding osteopathie afwerken. De opleiding tot osteopaat is 5 jaar weekend-onderwijs, na de studies kinesitherapie of geneeskunde. Elk jaar dienen examens afgelegd te worden. Het laatste jaar bestaat uit stages en het maken van een eindwerk. 

Na het laatstejaars examen volgt er een openbare thesisverdediging voor een internationale jury. Na succesvol alle onderdelen te hebben doorlopen, wordt het diploma in de osteopathie uitgereikt en komt men op de lijst van erkende osteopaten. Alle osteopaten van de beroepsverenigingen zijn daarna uiteraard ook verplicht om zich continu bij te scholen.

Kosten en vergoeding

Gediplomeerde osteopaten zijn erkend door de mutualiteiten maar (nog) niet door de staat (het “RIZIV”). De tussenkomst wordt sinds 2000 wel door de mutualiteiten georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”. Uiteraard komen enkel de door de mutualiteit erkende osteopaten voor de terugbetaling in aanmerking.

Je krijgt als osteopaat van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095…). Na de consultatie ontvangt de patiënt een uniform “attest osteopathie” dat de patiënt vervolgens kan aanbieden aan het ziekenfonds. Het bedrag en het aantal tussenkomsten varieert van ziekenfonds. Sommige aanvullende verzekeringen voorzien een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Het ereloon per consultatie bedraagt gemiddeld tussen de 50 en de 70 euro. 

Osteopathie factureren in CareConnect Physiotherapist

Een vraag die de laatste jaren vaak terugkwam bij onze klanten was hoe ze als kinesitherapeut en osteopaat beide verstrekkingen konden factureren? Nu hebben we een oplossing uitgewerkt waardoor je in één softwarepakket beide kan aanrekenen. Aan de hand van memocodes (persoonlijke facturatiecodes) kan je eenvoudig persoonlijke facturatiecodes toevoegen en gebruiken in uw zorgaanpak/contacten.

De persoonlijke memocodes (omschrijving en prijs) kunnen aangemaakt worden in de tarificatiesettings en zijn enkel beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft aangemaakt.

De memocodes kunnen toegevoegd worden voor een zorgaanpak “Andere”. Deze zorgaanpak kan vanaf nu ook gevalideerd, betaald en gefactureerd worden in de werklijst, of in het scherm “Attesteren” per patiënt. De teller voor de zorgaanpak ‘Andere’ geeft nu het aantal sessies weer dat gecreëerd werd voor de zorgaanpak. Deze teller is ook zichtbaar in de werklijst.

De volledige uitleg vind je in dit blogartikel.

Is jouw kine-praktijk klaar voor ehealth