Nieuw in CareConnect Physiotherapist 5.6

Ons product en development team zat de laatste maanden weer niet stil om versie 5.6 van onze software voor kinesitherapeuten te lanceren. Factureren wordt vanaf nu nog eenvoudiger, maar ook de werklijst en het dossier werden uitgebreid met nieuwe verbeteringen om je administratie nog te vereenvoudigen.

Memocodes (persoonlijke facturatiecodes)

Voeg vanaf nu eenvoudig persoonlijke facturatiecodes toe en gebruik deze in uw zorgaanpak. De persoonlijke memocodes (omschrijving en prijs) kunnen aangemaakt worden in de tarificatiesettings (tandwiel) onder “zorgverlener instellingen”. Deze memocodes zijn wel enkel beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft aangemaakt.

Bij het aanmaken van een nieuwe zorgaanpak kan je de memocodes  dan toevoegen in het veld “behandeling”. Je kan kiezen tussen de bestaande codes of de codes die je zelf hebt toegevoegd in tarificatie en je kan meerdere codes toevoegen.

De memocodes die gedefinieerd worden in de zorgaanpak worden automatisch toegepast bij de creatie van contacten voor deze zorgaanpak. Ook bij de validatie van geplande afspraken voor deze zorgaanpak worden de codes automatisch aan de sessie toegevoegd.

In de werklijst of bij de aanmaak van het contact in het patiëntendossier is het mogelijk de memocodes uit de zorgaanpak te raadplegen en aan te passen. Je kan eventueel ook nog een extra memocode toevoegen voor een specifiek contact. Deze aanpassingen zijn enkel geldig voor het contact in kwestie. De memocodes in de zorgaanpak blijven onveranderd.

Zorgaanpak ‘Andere’ (buiten nomenclatuur)

Nieuw in deze versie is ook de verbetering en vereenvoudiging van de registratie van sessies buiten nomenclatuur. De persoonlijke memocodes  zoals hierboven vermeld kunnen toegevoegd worden voor een zorgaanpak “Andere”. Deze zorgaanpak kan ook gevalideerd, betaald en gefactureerd worden in de werklijst, of in het scherm “Attesteren” per patiënt.

Ook de teller voor de zorgaanpak ‘Andere’ werd aangepast en geeft het aantal sessies weer dat gecreëerd werden voor de zorgaanpak. Deze teller is ook zichtbaar in de werklijst.

Werklijst

Nota’s vanuit de werklijst worden rechtstreeks geregistreerd in het patiëntendossier. Per afspraak in de werklijst zal je vanaf nu een tweede tab “Nota’s” kunnen raadplegen. In deze nieuwe tab kan je nota’s toevoegen in twee velden: “Nota’s” en “Besproken met patiënt”. De informatie die je hier ingeeft, zal na validatie van de afspraak opgeslagen worden in het contact in het patiëntendossier.

Dossier

Verbetering van de parameterset perimetrie. Vanaf nu kan je ook het uur van de meting ingeven in het daarvoor voorziene veld. De metingen voor perimetrie werden eveneens uitgebreid en metingen tot en met 80cm kunnen ingevoerd worden.

Statistieken

In de statistiekmodule is er een nieuwe lijst beschikbaar: “Alle patiënten”. Hier kan je een lijst genereren van alle actieve én gearchiveerde patiënten.

Rapporten

Het is vanaf nu mogelijk om het rapport “Algemene en boekhoudkundige rapporten » te anonimiseren waardoor de namen van de patiënten niet langer zichtbaar zijn in de export. 

Attesten

Vanuit het scherm “Attesteren” per patiënt werd de (de)selectie van contacten verbeterd. Je kan attesteren per pathologie, zelfs als de patiënt in kwestie contacten heeft die gelinkt zijn aan een andere pathologie.

Het afdrukken van attesten en facturen gebeurt nu in volgorde van het referentienummer van het attest/de factuur.

Het maximum van 30 sessies per jaar voor een zware pathologie met een handeling “Individuele duur 30-20min” is vanaf nu enkel geldig voor het type “10. Longaandoeningen”.

Een vorig issue met de attesten, waarbij de vermelding van het bijgevoegde voorschrift op beide attesten afgedrukt werd wanneer 2 verschillende attesten werden aangemaakt voor 2 contacten die op dezelfde dag plaatsvonden (vb. als de patiënt door 2 verschillende kinesisten behandeld wordt), werd nu opgelost: enkel op het eerste attest zal nu een vermelding staan van het voorschrift en de andere attesten vermelden de creatiedatum van het eerste attest.

Correcties factuur/teller

Het is nu mogelijk om te klikken op “detail factuur” en een attest of specifieke contacten te verwijderen van een mutualiteitsfactuur zonder de factuur te verwijderen. Je kan zo op een eenvoudige manier de factuur aanpassen naargelang de feedback van de mutualiteit.

Customer Support kan vanaf nu een negatieve correctie doorvoeren op de actieve teller. Je kan contact met ons opnemen indien nodig.