Herinneringen voor eenvoudige en complexe wondzorg

Als thuisverpleegkundige moet je op regelmatige tijdstippen verslagen en foto’s ter beschikking stellen om artsen bijkomend te informeren zodat zij steeds op de hoogte zijn van de evolutie van de wonde. Herinneringen rond het maken van wondzorgfoto's en het versturen van wondzorgdossiers zijn dus essentieel. Hoe werkt dit in de praktijk?

Op 1 december 2022 trad het Koninklijk Besluit in werking tot wijziging van de regelgeving inzake de wondzorg. Deze wijziging impliceert:

 • een herindeling van types wondzorg;
 • een aangepaste communicatie met de betrokken artsen.

Die aangepaste communicatie met de betrokken artsen omvatten het maken van wondzorgfoto's en het versturen van wondzorgdossiers. 2 herinneringen voor wondzorg zijn hierbij cruciaal:

1. Maak tijdig een foto -> herinneringen worden automatisch gegenereerd op basis van het wondtype.

2. Informeer de arts -> deze herinnering verschijnt alleen wanneer er een foto aan het wondzorgdossier is toegevoegd.

We bekijken dit even in de diepte voor eenvoudige wondzorg, complexe wondzorg en eenvoudige wondzorg die complex wordt of omgekeerd.

 

Hoe verloopt dit voor eenvoudige wondzorg?

RIZIV-regelgeving

Eerst kijken we even naar wat de RIZIV-regelgeving zegt:

 • Een wonde wordt als eenvoudig beschouwd wanneer de verpleegkundige inschat dat deze binnen maximaal 14 dagen zal genezen.
 • Wanneer een dossier voor eenvoudige wondzorg wordt aangemaakt, moet de verpleegkundige op dag 1 een foto van de wonde maken en deze naar de betrokken arts(en) sturen (Cfr. Riziv: “Je meldt de opstart van de wondzorg steeds binnen de 5 dagen aan de arts waarbij een foto van de wonde ter beschikking wordt gesteld”).
 • Als de wonde na 14 dagen nog niet genezen is, moet de verpleegkundige de betrokken arts(en) hiervan op de hoogte stellen. Hij/zij vermeldt dat de eenvoudige wonde nog maximaal 7 dagen zal worden behandeld en voegt een nieuwe foto toe aan het dossier.
 • Na 3 weken (21 dagen) na de eerste verzorgingsdag, indien de wonde niet genezen is, moet de behandeling veranderd worden naar een complexe wondzorg. De verpleegkundige moet een nieuwe wondfoto toevoegen en, eventueel aanvullend, zijn/haar wondzorgdossier opsturen naar de arts(en).

 

In de praktijk via CareConnect Nurse

Herinnering foto

Wanneer het voorschrift voor een eenvoudige wonde wordt aangemaakt en je geen actie onderneemt (een foto maken of het wondzorgdossier aanmaken), verschijnen de volgende herinneringen.

CareConnect Nurse op desktop:

CCN herinnering wondzorg desktop - eenvoudige wondzorg

CareConnect Nurse Go:

CCN herinnering wondzorg smartphone - eenvoudige wondzorg

 

Herinnering informeer arts

Vul het wondzorgdossier van de patiënt in, maak de foto en sla het bezoek op. Zodra je een foto toevoegt aan het wondzorgdossier, zal deze herinnering niet meer verschijnen op desktop en CareConnect Nurse Go. De herinnering voor het verzenden van het wondzorgdossier naar de arts is nu zichtbaar in beide applicaties.

CareConnect Nurse op desktop:

CCN herinnering wondzorg desktop - eenvoudige wondzorg 2

Via het wondzorgdossier van de patiënt maak je het wondzorgverslag aan. Zodra je het wondzorgverslag hebt aangemaakt, zal deze herinnering niet meer verschijnen op desktop en CareConnect Nurse Go.

Belangrijk!

Het effectief versturen van het wondzorgdossier valt onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige zelf. Indien de arts bereikbaar is via de eHealthBox, adviseren wij het gebruik van Helena Pro, geïntegreerd binnen CareConnect Nurse Desktop.

 

Hoe verloopt dit voor complexe wondzorg?

RIZIV-regelgeving

 • Een wonde wordt als complex beschouwd als de verpleegkundige inschat dat deze niet binnen 14 dagen zal genezen.
 • Wanneer een dossier voor complexe wondzorg wordt aangemaakt, moet de verpleegkundige op de eerste verzorgingsdag een foto maken en deze naar de betrokken arts(en) sturen (meestal de huisarts).
 • Minimaal elke 2 weken moet er een nieuwe wondfoto worden gemaakt.
 • Minimaal elke 6 weken moet de verpleegkundige de betrokken arts(en) informeren. Als de zorgdoelen (status quo of verbetering) niet zijn bereikt, moet de verpleegkundige contact opnemen met de arts of een referentie wondzorgverpleegkundige (eventueel van buiten de groep) om de wondzorg te (her)evalueren.
 • Als de verpleegkundige vermoedt dat de wonde in minder dan 14 dagen zal genezen, moet de wondzorg worden gewijzigd in eenvoudige wondzorg (hiervoor verschijnt geen herinnering).

 

In de praktijk via CareConnect Nurse

Herinnering foto

Wanneer het voorschrift voor een complexe wonde is aangemaakt en er geen actie is ondernomen (er werd geen wondfoto of wondzorgdossier aangemaakt), verschijnen de volgende herinneringen.

CareConnect op desktop:

CCN herinnering wondzorg desktop - complexe wondzorg

CareConnect Nurse Go:

CCN herinnering wondzorg smartphone - complexe wondzorg

 

Herinnering informeer arts

Vul het wondzorgdossier van de patiënt in, maak de wondfoto en sla het bezoek op. Zodra je een foto gemaakt hebt vanuit het wondzorgdossier, zal deze herinnering niet meer verschijnen op desktop/CareConnect Nurse Go. Nadien verschijnt de herinnering om het wondzorgverslag aan te maken en door te sturen naar de betrokken arts(en).

CareConnect Nurse op desktop:

CCN herinnering wondzorg desktop - complexe wondzorg 2

CareConnect Nurse Go

CCN herinnering wondzorg smartphone - complexe wondzorg 2

Via het wondzorgdossier van de patiënt maak je het wondzorgverslag aan. Zodra je het wondzorgverslag hebt aangemaakt, zal deze herinnering niet meer verschijnen op desktop en CareConnect Nurse Go.

 

Hoe verloopt dit voor eenvoudige wondzorg die complex wordt of omgekeerd?

Als een eenvoudige wondzorg tijdens de behandeling evolueert naar een complexe wondzorg (of omgekeerd), zal CareConnect Nurse de herinneringen opnieuw berekenen en weergeven op basis van het gekozen wondzorg type. 

Je moet wel rekening houden met de 2 volgende zaken:

1. Zorg er voor dat je de einddatum van het vorige voorschrift wijzigt voordat je het nieuwe wondzorg voorschrift aanmaakt.

Herinneringen wondzorg eenvoudig complex 1

2. Vergeet niet om, bij het aanmaken van het nieuwe voorschrift, te kiezen om het bestaand zorgplan uit te breiden (2).

Herinneringen wondzorg eenvoudig complex 2

CareConnect Nurse zal bij het aanpassen van het wondzorgtype (eenvoudig naar complex of omgekeerd) de herinneringen opnieuw tonen vanaf dag 1.

 

Ontdek onze nieuwste software CareConnect Nurse!

👍 Ben je Infiplus of Soft33 klant en al geïnteresseerd in een migratie naar CareConnect Nurse?
Maak dan een afspraak met jouw account manager!

👉 Ben je nog geen Corilus klant maar heb je interesse in de mogelijkheden van onze nieuwe software CareConnect NurseContacteer ons dan voor meer info en een demo!