De meest gestelde vragen door thuisverpleegkundigen

Welke zijn de meest gestelde vragen van thuisverpleegkundigen? We lijsten ze voor je op in dit blogartikel: FAQ-time!

1. Moet ik een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afsluiten?

✔️Ja!

Het slachtoffer van een medische fout heeft recht op vergoeding van de schade die door deze fout is veroorzaakt. Deze schadevergoeding kan tot twintig jaar na de gebeurtenis worden uitgekeerd. Je bent dus nog steeds aansprakelijk, zelfs nadat je gestopt bent met werken maar ook indien je ondertussen overleden bent. Dit kan dus een gevolg hebben voor jouw erfgenamen. Sluit dus zeker deze verzekering af.

Je moet jouw patiënten ook meedelen dat je deze verzekering hebt.

2. Mag ik reclame maken voor mijn activiteit als thuisverpleegkundige?

✔️Ja!

De regelgeving inzake reclame door zorgverleners voorziet wel een verbod in de volgende 2 situaties:

 • Het hebben over gratis gezondheidsverlening gaat.
 • Het verwijzen naar de tussenkomst van de ziekteverzekering in de kosten van deze uitkeringen. 

☝️ Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Starten als zelfstandig verpleegkundige?

mockup starten als zelfstandig verpleegkundige - nl

👉Download nu jouw gratis startersgids!

3. Wat zijn de regels voor het verpleegkundig dossier? Moet het op papier of met de computer?

Je moet het verpleegkundig dossier volledig bijhouden om recht te hebben op vergoeding van de prestaties die je hebt verleend. Er is geen vergoeding verschuldigd indien er geen verpleegkundig dossier is of wanneer de minimuminhoud niet is opgenomen.

Er zijn geen eisen ten aanzien van de vorm van het verpleegkundig dossier. Het kan dus op papier of elektronisch. 

Als zelfstandig verpleegkundige op zoek naar een gebruiks-vriendelijke en mobiele software voor jouw zorgverlening en administratie?

Check dan CareConnect Nurse en contacteer ons voor meer informatie!

De verpleegkundige die de zorg heeft uitgevoerd is verantwoordelijk voor het dossier. Indien verschillende verpleegkundigen samen het dossier van dezelfde patiënt beheren, is elke verpleegkundige verantwoordelijk voor de elementen van het dossier die verband houden met de zorg die hij of zij heeft verleend.

4. Wat moet er minimaal in het verpleegkundig dossier vermeld worden?

De minimale inhoud van het verpleegkundig dossier:

 • De identificatiegegevens van de begunstigde.
 • De inhoud van het voorschrift (met de identificatiegegevens van de voorschrijver).
 • De identificatie van de verstrekte verpleegkundige zorg gedurende elke verpleegdag.
 • De identificatie van wie de zorg heeft verleend.
 • De Katzschalen

Wanneer de verpleging van de patiënt technische diensten omvat, moet de minimuminhoud van het verpleegdossier ook volgende zaken bevatten:

 • De zorgplanning
 • De evaluatie van de zorg
Specifieke dossiers zijn ook nodig voor onder andere volgende zaken:

☝️ Meer informatie over de minimuminhoud van een verpleegkundig dossier.

5. Hoe lang moet ik het verpleegkundig dossier bewaren?

Sinds 1 juli 2021 moet de zorgverlener het dossier van de patiënt minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar bewaren vanaf het laatste contact met de patiënt (Koninklijk Besluit van 22-04-2019).

6. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als thuisverpleegkundige?

Jouw verantwoordelijkheid houdt een beperking van je therapeutische vrijheid in. Je mag geen zorg verlenen die onnodig duur of overbodig zou zijn, ook al is die voorgeschreven. Jij bent dus altijd verantwoordelijk voor de prestaties die je levert.

Jouw aansprakelijkheid kan worden vastgesteld aan de hand van volgende wetgeving:

 1. Administratief : volgens de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet op de ziektekostenverzekering (bekend als de wet ASSI), met de Medische Evaluatie- en Controledienst (SECM) als toezichthoudend orgaan en volgens de reglementen van de Provinciale Medische Commissie.

  Deze instanties zien erop toe dat de beroepen in de gezondheidszorg en de niet-conventionele praktijken worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet- en regelgeving.


 2. Strafrechtelijk : volgens het strafrecht en het sociale wetboek van strafrecht. De (juridische) kwalificatie van het strafbare feit is bepalend voor de bevoegde rechtbank: de strafrechter of de arbeidsrechtbank.


 3. Civiel : volgens het burgerlijk recht. Bijvoorbeeld in het geval van schade als gevolg van een medische fout of de gezondheidszorg.

  Het is algemeen aanvaard dat de zorgverlener een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis jegens de patiënt heeft. Alle middelen moeten worden aangewend om goede resultaten te bereiken, zonder dat het succes van de behandeling wordt gegarandeerd.
Ben je eerder op zoek naar hulp in jouw administratie?

Kies voor gemoedsrust en vertrouw op ons verpleegkundig secretariaat Soft33!