Nieuwe functies in CareConnect Physiotherapist 5.4

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe features in CareConnect Physiotherapist. Dit zijn de nieuwe functies van de aankomende CareConnect Physiotherapist 5.4 versie, die later deze maand zal worden uitgerold.

Werklijst

Er zijn twee waarschuwingen toegevoegd aan de werklijst die u zullen waarschuwen wanneer het tijd is om actie te ondernemen in het dossier van de patiënt:

  • Indien de zorgaanpak van uw patiënt een akkoord vereist, en dit akkoord niet in orde is, zal er een waarschuwing verschijnen in het detail van de afspraak.
  • Indien er geen actief voorschrift beschikbaar is voor de zorgaanpak van uw patiënt zal er een waarschuwing verschijnen in de afspraak.

Afspraken valideren

U kon tot nu toe afspraken valideren in de werklijst. Er komen nu twee bijkomende opties bij. Deze kunnen onderaan de details van de afspraak geselecteerd worden via het pijltje rechts van de groene knop ‘valideren’.

  • Valideren & betalen: indien u deze knop selecteert, zal de afspraak gevalideerd worden en kan u in het volgende scherm de betaling via bancontact of cash kunnen registreren door het gepaste icoon te selecteren. Indien u ervoor kiest de betaling te annuleren, blijft de afspraak gevalideerd en kan u de betaling later nog aangeven via tarificatie.
  • Valideren & attesteren: indien u deze knop selecteert, zal de afspraak gevalideerd worden en krijgt u vervolgens het scherm te zien om te attesteren. Hier kan u, net als via de knop ‘attesteren’ in het dashboard, eenvoudig en snel het huidige contact (en eventueel voorgaande contacten) attesteren en factureren. Indien u kiest om toch niet attesteren, blijft de afspraak gevalideerd maar zal het attest niet aangemaakt zijn.

Is jouw kine-praktijk klaar voor ehealth