Nieuwe versie van CareConnect Physiotherapist

In februari hebben wij tijdens een webinar verteld waar we met onze software naartoe willen. Centraal in dat verhaal staat de nieuwe werklijst en de verbeterde tarificatiemodule. Twee verbeteringen die we doorvoeren na de nuttige feedback van heel wat kinesitherapeuten.

Zoals beloofd vindt u in de release van juni/juli de eerste stappen van deze belangrijke veranderingen.

Op woensdag 23 juni hebben wij een webinar georganiseerd om u al deze verbeteringen voor te stellen. De opname van deze webinar vindt u hier >>

Een overzicht van de reeds beschikbare verbeteringen

Werklijst

  • De werklijst heeft een nieuw design die het mogelijk zal maken om in toekomstige versies nog veel meer features toe te voegen.
  • U kunt nu niet alleen de lijst van afspraken van de dag bekijken, maar ook de details van een afspraak en de foto van de patiënt.
  • Bevestig eenvoudig afspraken voor patiënten met meerdere actieve zorgplannen.
  • U kunt snel een afspraak plannen voor een patiënt die in de werklijst is geselecteerd.

Nieuw tarificatiescherm per patiënt

  • Via de nieuwe knop "Attesteren" in uw patiëntendashboard verschijnt een nieuw scherm waarmee u sneller voor één patiënt één of meer sessies kunt factureren en attesteren.
  • De sessies voor de betrokken patiënt worden weergegeven per zorgplan en vervolgens per voorschrift, in chronologische volgorde van het meest recente tot het oudste.
  • U heeft de mogelijkheid om sessies te deselecteren om ze niet te attesteren.
  • U hebt snel zicht op de status van het voorschrift, op de betaling en of de sessie al geattesteerd is in geval van derde betaler.
  • In de laatste kolom kunt u zien of de behandeling via derde betaler wordt betaald of rechtstreeks aan de patiënt in rekening wordt gebracht.

De nieuwe functies worden uitgebreid beschreven in onze handleiding. U kan deze hier terugvinden: 

Handleiding - De nieuwe werklijst
Handleiding - Nieuw tarificatiescherm per patiënt