Nieuws over eHealth-projecten voor kinesitherapeuten

Zoals u waarschijnlijk weet, liggen er verschillende projecten betreffende de digitalisering van kinesitherapeuten op de tafel van het Nationaal  Intermutualistisch College (NIC). Projecten waar wij ons achter de schermen al volop op voorbereiden.

Een verbetering voor iedereen

Deze projecten zullen een win-win situatie opleveren voor alle partijen: 

  • kinesitherapeuten krijgen een vermindering van de administratieve werklast
  • patiënten zullen kunnen genieten van snellere terugbetalingen
  • mutualiteiten zullen hun proces verder kunnen automatiseren
  • de overheid zal beschikken over betere en meer relevante statistieken

Deze projecten blijven een topprioriteit voor Corilus en de functionaliteiten zullen in uw CareConnect Physiotherapist worden geïntegreerd zodra ze door de bevoegde autoriteiten beschikbaar worden gesteld.

Wat brengt de toekomst? 

Momenteel staan er 4 projecten op de planning: 

  • MDA of Member Data. Deze nieuwe dienst van het Nationaal Intermutualistisch College die onlangs werd ingevoerd in CareConnect Physiotherapist, laat u toe om bijkomende informatie over uw patiënten te raadplegen (status chronische ziekte, palliatieve status, DMG-houder)
  • eAgreement of 'elektronisch akkoord'. Met deze dienst zal u elektronisch vanuit uw software de akkoorden kunnen aanvragen. 
  • eAttest of "elektronische attesten". Met deze dienst zal u (zoals nu al voor artsen het geval is) vanuit uw software rechtstreeks de attesten naar de mutualiteiten sturen.
  • eFact of "elektronische facturatie". Dankzij deze dienst zullen kinesitherapeuten (zoals de artsen) die een derdebetalersregeling  toepassen, een elektronische factuur indienen bij de betrokken mutualiteiten.

Al deze nieuwe diensten zullen ongetwijfeld leiden tot een nieuwe manier van werken voor u. Vanuit onze ervaring bij huisartsen en andere zorgverleners, kennen we de troeven, de tips, maar ook de valkuilen van eHealth als geen ander. 

Het is zeer waarschijnlijk dat elke uitgevoerde sessie, eenmaal beschikbaar, onmiddellijk moet worden doorgestuurd naar de mutualiteit,... Software, zoals CareConnect Physiotherapist wordt daardoor steeds essentiëler. In de software kan u met één klik  niet alleen de sessie bevestigen, maar kan u ook automatisch de verschillende elektronische berichten versturen vanuit uw kantoor maar ook onderweg dankzij onze mobiele oplossing.

Zodra één van de eHealth diensten beschikbaar is, komen wij bij u terug met meer gedetailleerde informatie tijdens een webinar.

Is jouw kine-praktijk klaar voor ehealth