CareConnect Physiotherapist opnieuw gehomologeerd

Een gehomologeerd softwarepakket zoals CareConnect Physiotherapist heeft heel wat voordelen voor jouw kinesitherapiepraktijk. Lees waaraan een softwarepakket moet voldoen en welke positieve impact dit heeft op de werking van jouw praktijk.

Voor gebruikers van praktijksoftware is het belangrijk om met zekerheid te weten of deze software voldoet aan de ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties vastgelegd door het eHealth-platform. Alleen op die manier kan je als kinesitherapeut deelnemen aan de elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling.

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de Roadmap eGezondheid.

Hiertoe heeft het eHealth-platform een evaluatiesysteem van de softwarepakketten ingevoerd waarop het RIZIV zich baseert om telematicapremies toe te kennen.

Hoe verloopt de registratie en aanvaarding van een softwarepakket?

Het eHealth-platform bepaalt welke software al dan niet voldoet. Indien een software voldoet aan alle criteria dan krijgt deze een registratienummer.

Dit goedkeuringsproces verloopt in 2 fasen:

  1. Het eHealth-platform legt de criteria vast waaraan de softwarepakketten moeten beantwoorden om aanvaard te kunnen worden.
  2. Het eHealth-platform gaat na welke softwarepakketten aan de vastgelegde criteria voldoen en registreert deze softwarepakketten.

Homologatie van CareConnect Physiotherapist

Ook CareConnect Physiotherapist heeft in 2021 de homologatieprocedure doorlopen. Het behalen van de homologatie was dan ook een belangrijk project voor het Corilus ontwikkelingsteam. We moesten hierbij dus voldoen aan de criteria die vastgelegd werden door het eHealth-platform.

Een groot deel van de homologatiecriteria was bewijzen dat we klaar zijn voor de bestaande eHealthtoepassingen en voorbereid zijn op de mogelijkheden die er aan komen voor kinesitherapeuten. Een onderdeel waar we met vlag en wimpel voor geslaagd zijn. 

Midden 2022 ontvingen we de volledige uitslag: geslaagd voor de homologatie.

15-inch-macbook-pro-retina (3)-1

Telematicapremie

Met jouw telematicapremie kan je ons gehomologeerd softwarepakket CareConnect Physiotherapist aankopen. Op die manier digitaliseer je jouw workflow, kan je al je patiëntgegevens op elk moment raadplegen en aanvullen en heb je toegang tot de komende eHealth-toepassingen.

 

Is jouw kine-praktijk klaar voor ehealth