Home

Starten met een moderne huisartsenpraktijk? Investeer ook in de digitalisatie van je zorg

Koen Van de Gucht
Sep 22, 2020 5:09:52 PM
3 min leestijd

Met de intrede van eHealth sloeg de Belgische gezondheidssector aan het digitaliseren. Jouw huisartsenpraktijk kan daarin niet achterblijven. Dit zijn de must-haves van een moderne praktijk.

In een hedendaagse praktijk is software niet meer weg te denken. Je kan ermee registreren, voorschrijven, archiveren én communiceren met andere zorgverleners en ziekenhuizen.

De vereisten

Om van performante software te kunnen spreken, moet ze aan twee eigenschappen voldoen.

Gebruiksvriendelijkheid

Kwalitatieve software voldoet aan de huidige noden van zorgverleners én verplichtingen vanuit de overheid. Een elektronisch medisch dossier (EMD) leidt jou als het ware door de te volgen stappen, maar jij behoudt de controle. Achter de software schuilt een team dat dag in, dag uit meedenkt over hoe jij de applicatie gebruikt en het product op jouw logica afstemt. Dat supportteam is ook 24 op 7 beschikbaar.

Veiligheid

Met de General Data Protection Regulation – kortweg GDPR – legde Europa in 2018 de spelregels vast om persoonsgegevens te beschermen. Belangrijk is dat je software daaraan voldoet. Wil je op zeker spelen, dan kan je nagaan of je provider al dan niet een ISO-norm behaalde op het vlak van privacy.

E-book: Starten als zelfstandig huisarts - De formaliteiten, financiën en software van een eigen praktijk

 

De features

Het EMD: van archief naar communicatietool

Het elektronisch medisch dossier (EMD) is de module die je gebruikt om patiëntengegevens te registreren en te verwerken. Met het EMD kan je verwijsbrieven opslaan, elektronische voorschriften versturen en de verzekerbaarheid van een patiënt controleren.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Het EPD is een toepassing waarin je medische patiëntengegevens digitaal bewaart en beschikbaar maakt voor andere zorgverleners. Door die data digitaal te bewaren, kan een andere zorgverlener ze raadplegen en zo het zorgproces rond die patiënt ondersteunen. Uiteraard gelden er strikte privacyregels, zoals informed consent (je hebt de expliciete toestemming van de patiënt nodig).

Sumehr

Een essentieel onderdeel van het EPD is een Sumehr – kort voor Summarized Electronic Health Record. Het is een samenvatting van de minimale gegevens die je als arts nodig hebt om de gezondheidstoestand van een patiënt snel in te schatten. Een Sumehr kan enkel geraadpleegd worden door artsen.

Elektronisch voorschrijven

De voorbije jaren werd het klassieke papieren voorschrift geleidelijk aan vervangen door de elektronische variant. Sinds 2017 is een digitaal voorschrift rechtsgeldig en sinds 2020 is het gebruik zelfs verplicht voor artsen, tandartsen en vroedkundigen.

Elk elektronisch voorschrift heeft een uniek recept-identificatienummer. Je stelt het elektronische voorschrift op via het EMD. Je systeem verstuurt het vervolgens naar het platform Recip-e, waar het versleuteld op een server terecht komt. Een apotheker kan het voorschrift dan digitaal ophalen wanneer de patiënt naar het geneesmiddel vraagt, al dan niet via een digitaal gezondheidsportaal.

Medicatieschema

Het medicatieschema van Vitalink lijst de actieve medicatie van een patiënt op en toont wanneer hij of zij welke medicatie dient in te nemen. Daarnaast bevat het overzicht ook de unieke identificatiecode van geneesmiddelen, het rijksregisternummer, de naam van de patiënt …

Op termijn zal elke zorgverlener in België met dit medicatieschema werken. Via het Vlaamse platform Vaccinnet worden ook vaccinaties aan het schema toegevoegd.

Online afsprakenbeheer

Met een online agenda maak je het je patiënten gemakkelijker. Daarmee kunnen ze zelf een afspraak boeken en beheren, vanop hun laptop of smartphone. Jij kan zelf aangeven welke tijdslots mogelijk zijn. Een automatische herinnering via e-mail of sms houdt je patiënt op de hoogte.

Is jouw dokterspraktijk klaar voor eHealth? Doe de scan!
 

Controle verzekerbaarheidstoestand

Bij een consultatie vraag je doorgaans de verzekerbaarheid van de patiënt op. Heeft hij recht op de derdebetalersregeling? En is hij in orde met de ziekteverzekering? Via de module Member Data (vaak geïntegreerd in je software) kan je de exacte verzekerbaarheidstoestand van je patiënt controleren.

Elektronische tarificatie

Via eTar ga je na welk bedrag je precies mag aanrekenen voor je prestaties. Die prijs hangt af van de verzekerbaarheid van de patiënt en of jij al dan niet de GMD-houder bent. Er zijn vandaag 3 manieren om je consultatie aan te rekenen, afhankelijk van het type patiënt:

eAttest: voor standaard patiënten

Gewone patiënten betalen op het einde van de consultatie je honorarium en het remgeld. Het getuigschrift voor verstrekte hulp stuur je elektronisch door naar het ziekenfonds van de patiënt. Dat doe je via de dienst ‘eAttest’ van het platform MyCareNet. Aanvaardt de mutualiteit het getuigschrift, dan zal die je honorarium rechtstreeks terugbetalen aan de patiënt. Patiënten betalen op het einde van de rit enkel het remgeld, maar schieten in de praktijk jouw honorarium aan het ziekenfonds voor.

eFact: voor patiënten met een derdebetalersregeling

Een gelijkaardig systeem, met het grote verschil dat de patiënt enkel het remgeld neertelt. De mutualiteit betaalt dan het honorarium – na aanvaarding van je getuigschrift – rechtstreeks aan jou.

MediPrima: voor patiënten die beroep doen op het OCMW

Via MediPrima kan je voor patiënten die een beroep doen op het OCMW nagaan wie welk deel aan jou betaalt. Via het platform verstuur je ook je getuigschrift.

Online gezondheidsportaal

Digitalisering ondersteunt de dialoog. Een voorbeeld is Helena, een gratis digitaal gezondheidsportaal voor patiënten. Via Helena kan je op een veilige, digitale manier communiceren en documenten delen met patiënten. Je publiceert bewijzen van elektronische voorschriften en laboresultaten op het platform, waar de patiënt ze kan inkijken. Ook deel je er Sumehr’s, medicatie- en vaccinatieschema’s, verslagen en andere documenten.

Via Helena kan je ook berichten sturen naar patiënten en videoconsultaties opzetten. En dat volledig volgens de GDPR-richtlijnen. De info over de consultaties wordt bijgehouden in het EMD, de consultaties zelf worden niet opgenomen.

New call-to-action

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.