Investeer nu met de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek tot 25%

De regering besliste om het basispercentage van de algemene eenmalige investeringsaftrek op te trekken tot 25%. Deze tijdelijke verhoogde aftrekt geldt ook voor vrije beroepers die investeren in afschrijfbare vaste activa. Deze maatregel is verlengd voor investeringen tot 31 december 2022. Dit opent wel wat mogelijkheden voor jouw investeringen als zorgverlener!

Om de impact van de coronacrisis op onze economie te verzachten en om te vermijden dat ondernemingen investeringen zouden uitstellen, kondigde de regering een reeks van bijkomende maatregelen aan. Eén van die maatregelen is de tijdelijke optrekking van het basispercentage van de algemene eenmalige investeringsaftrek tot 25%. Wat wil dit zeggen en welke impact heeft dit op de investeringen die jij als arts, apotheker, tandarts, kinesist, ... doet?

Wat is de eenmalige investeringsaftrek?

De eenmalige investeringsaftrek is een fiscale maatregel ten voordele van KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepers. Via dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van een investering extra aftrekken van jouw belastbare winst.

Dit voordeel geldt enkel voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa die tijdens het jaar of het boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn. Daarnaast moeten de investeringen in België gebruikt worden voor het uitoefenen van je beroepswerkzaamheid.

Wat zijn de percentages van de eenmalige investeringsaftrek?

Tot voor kort lag het standaardpercentage van de eenmalige investeringsaftrek op 8%. Maar er bestonden afwijkingen op dit systeem. Zo geldt er al een aftrek van 13,5% voor investeringen in digitale activa. Door de huidige coronacrisis wordt deze investeringsaftrek nu tijdelijk verhoogd tot 25% (voorlopig tot eind 2022).

Welke impact heeft de eenmalige investeringsaftrek op mijn investeringen als zorgverlener?

Philippe Ruyssers, Group Controller bij Corilus, geeft meer uitleg: "In “normale” omstandigheden geldt er een mogelijke investeringsaftrek voor vaste activa van 8%." 

"Er is een uitzondering voor digitale activa. Hiervoor geldt een investeringsaftrek van 13,5%. Dit is dus al van toepassing op jouw investeringen in praktijksoftware en andere digitale toepassingen. Denk hierbij ook aan je investeringen voor de vernieuwing van jouw hardware-apparatuur." 

"Maar nu heeft de overheid dus, via de wet van 15 juli 2020, beslist om deze investeringsaftrek tijdelijk fors te verhogen naar 25%. Een heel interessant moment dus om een geplande of niet-geplande investering te doen! Want een nieuwe investering in 2021 levert 25% investeringsaftrek op, terwijl dezelfde investering zonder deze tijdelijke verhoging slechts een aftrek van 8% of maximum 13,5% oplevert."

Wat levert dit nu op voor een investering in 2021?

Philippe Ruyssers licht toe: “Een investering van €1.000 in een digitale oplossing zal een onmiddellijk fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 125€ + gemeentetaks (zijnde de maximale aanslagvoet van 50% op 25% van 1.000€).

Het fiscale voordeel zal zich voordoen in de vorm van een vermindering van de aanslag over het boekjaar 2021 (afrekening in de 2e helft van 2022).

Update: ondertussen heeft de regering beslist om deze tijdelijke maatregel te verlengen tot eind 2022.

Indien deze maatregel niet verlengd wordt in 2023, zal het fiscaal voordeel in 2023 opnieuw terugvallen op maximaal €67,5 + gemeentetaks voor elke investeringsschijf van €1.000.”

Het ideale moment dus voor geplande en niet-geplande investeringen!

Je kent Corilus hoogstwaarschijnlijk als softwareleverancier. En software plus hardware gaan hand in hand.

Dankzij meer dan 20 jaar ervaring, weten we exact welke hardware jij nodig hebt om jouw praktijk (als arts, tandarts, kinesist, ...) of apotheek vlot te laten draaien. We bieden verschillende hardware oplossingen op maat. Van notebooks en desktops tot servers, printers, tablets tot alle mogelijke randapparatuur zoals hygiënische toetsenborden, muizen, specifieke beeldschermen, .... Kortom, alles voor een moderne praktijk of apotheek.

Ontdek ons aanbod op maat van jouw apotheek of dokters- of tandartspraktijk!

✔️Apotheker

✔️Dokter / Specialist

✔️Tandarts