De nieuwe transparantiewetgeving voor tandartsen

Op 1 september gaat de nieuwe transparantiewetgeving van kracht. Via deze wet wil de overheid meer inzicht bekomen in de geattesteerde behandelingen buiten nomenclatuur én wil men meer duidelijkheid bieden aan de patiënt over wat er precies geattesteerd werd. Dit zal kunnen aan de hand van uniforme transparantiecodes die éénduidig een specifieke behandeling buiten nomenclatuur voorstellen. Een toelichting en mogelijkheid tot het herbekijken van onze webinar.

 

Wat is het doel van de nieuwe transparantiewetgeving?

Via de transparantiewet beoogt het RIZIV meer inzicht te bekomen in de aangerekende behandelingen en/of materialen buiten nomenclatuur.

Enerzijds wil men de patiënt beter op de hoogte brengen van de aangerekende behandelingen. Daarnaast kan het ook helpen om te bepalen welke behandelingen en/of materialen, en tegen welke prijs, men wil opnemen in de verplichte ziekteverzekering.

Hoe werkt de nieuwe transparantiewetgeving?

Om dit doel te behalen maakt men gebruik van transparantiecodes. Wanneer je behandelingen buiten nomenclatuur elektronisch afrekent (via eAttest of eFact), dan moet met die behandeling een transparantiecode meegestuurd worden. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen waarvoor er geen transparantiecode vereist is.

Om analyses uit te voeren op een geaggregeerd niveau, heeft men de transparantiecodes onderverdeeld in 3 groepen, die elk gepaard gaan met één generieke pseudocode:

  • Behandelingen buiten nomenclatuur (384016-384020)
  • Niet-terugbetaalde behandelingen omdat de terugbetalingsvoorwaarden voor de nomenclatuurbehandeling niet voldaan zijn (384031-384042)
  • Niet-terugbetaalde supplementen voor materialen, technieken en instrumenten (384053-384064)

Hoe ga je van start met de nieuwe transparantiewetgeving in CareConnect Dentist?

CareConnect Dentist zorgt ervoor dat de administratie rond transparantie tot een minimum beperkt wordt. Dat gebeurt als volgt:

  • Waar mogelijk wordt de transparantiecode al automatisch gelinkt aan de bijhorende behandeling buiten nomenclatuur.
  • Voor de behandelingen waar dit niet automatisch mogelijk is, volstaat een éénmalige actie per praktijk. In de prijslijst kan je deze behandelingen eenvoudig linken aan de juiste transparantiecode. 

Corilus heeft ervoor gekozen om de transparantiecodes reeds aan te bieden vanaf juni 2024, zodat je hiervoor voldoende tijd hebt. Vanaf 1 september wordt het gebruik van transparantiecodes verplicht.

➡️Lees alle info in onze handleiding.

Of bekijk de infopagina van het RIZIV over transparantie.

 

Webinar 'Transparantiewetgeving in CareConnect Dentist'

Herbekijk zeker onze webinar 'Transparantiewetgeving in CareConnect Dentist' voor alle info:

Tips van onze helpdesk

✔️Vóór het uitvoeren van een update, neem je best een volledige back-up van jouw CareConnect Dentist.

✔️Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vind je zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.