Het eAttest in 8 vragen

Sinds 6 februari kan u als huisarts een getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt. De acht belangrijkste vragen hebben we hier alvast gebundeld.

1. Wat is het eAttest?

Het eAttest is een elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp. Huisartsen kunnen het gebruiken in plaats van het papieren getuigschrift. De keuze blijft bestaan: als huisarts kan u voor elke patiënt die contant betaalt voor één van beide systemen opteren. U kan dus perfect uw eerste patiënt een elektronisch getuigschrift meegeven en de tweede een papieren. Enkel combineren binnen dezelfde consultatie is onmogelijk als het gaat om dezelfde prestatie (zelfde nomenclatuurnummer). Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld de consultatie elektronisch door te sturen en voor de technische prestatie een papieren getuigschrift af te leveren (of vice versa).

2. Wie kan hiervan nog gebruikmaken?

Momenteel is het eAttest beschikbaar voor huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO). Wie met CareConnect werkt, kan het activeren in de tarificatiemodule (bij de instellingen, waar het staat uitgevinkt zolang je niet start). Artsen die niet geconventioneerd zijn, kunnen ook het meesturen van supplementen activeren.

3. Geef ik mijn patiënten nog een bewijs mee?

De patiënt betaalt u contant, net zoals bij het papieren getuigschrift, maar eens u het eAttest hebt gemaakt, komt het onmiddellijk bij de mutualiteit terecht. Die zal de goede aankomst bevestigen. De terugbetaling komt automatisch en sneller dan bij het papieren getuigschrift op de rekening van de patiënt terecht. De patiënt moet dus zelf geen getuigschrift meer afleveren bij zijn mutualiteit. Het is goed om de patiënt erop te wijzen dat hij geen papieren getuigschrift meer moet indienen als u hem het bewijsstuk overhandigt.

De mutualiteit bezorgt u immers in haar antwoord wel meteen een referentienummer dat u afdrukt op een bewijsstuk van geneeskundige verzorging. Dat bewijsstuk geeft u mee aan de patiënt. Hij vindt er de vergoedbare geneeskundige verstrekkingen en het referentienummer om de prestatie na te kijken bij de mutualiteit.

Het is ook steeds mogelijk om dit bewijs later opnieuw af te drukken.

4. Ik vergat een technische prestatie. Kan ik het eAttest nog corrigeren?

Neen, een correctie of annulering is onmogelijk. Van zodra u het doorstuurt, ontvangt de mutualiteit het eAttest en zijn toevoegingen of verwijdering uitgesloten. Bent u bijvoorbeeld een technische prestatie vergeten, dan is het wel mogelijk om een tweede getuigschrift te maken met enkel die prestatie.

5. Mag ik ook na de consultatie het eAttest nog aanmaken?

Dat kan voor het einde van de dag. Je kan het eAttest dus nog na de consultatie maken, maar moet het bewijsstuk dan ook nog aan de patiënt kunnen overhandigen.

6. Ik krijg een patiënt voor de tweede maal op één dag over de vloer. Geeft dat problemen?

Vanuit CareConnect vormt dat geen probleem. Elke mutualiteit houdt er echter zijn eigen controlesysteem op na. Sommige mutualiteiten zullen dit weigeren, andere zullen het aanvaarden en nog andere kunnen contact opnemen met de arts om na te gaan of het al dan niet om een vergissing gaat.

7. Ik wil ook op huisbezoek een eAttest maken. Kan dat?

Om een eAttest aan de mutualiteit te bezorgen, heb je een internetverbinding nodig. Op huisbezoek moet je dus online kunnen werken, maar je moet ook het bewijsstuk kunnen afdrukken. Ben je niet zeker of dat lukt, dan is het goed om een boekje met papieren getuigschriften achter de hand te houden.

Het is mogelijk om een digitaal bewijsstuk via e-mail naar de patiënt te versturen, maar de overheid vraagt om dit niet te doen. In CareConnect zal u om die reden ook een GDPR-melding zien verschijnen bij deze optie.

8. Hoe zit het met de twijfels over bewijskracht van het eAttest voor de fiscus?

Het klopt dat er ongerustheid bestaat over de mogelijke manipulatie van een geïnformatiseerde prestatietabel (een spreadsheet in Excel). Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block is die ongerustheid niet nodig. Het fiscale bewijs wordt digitaal opgeslagen in het systeem. Bij een controle kan de fiscus deze bewijzen raadplegen in de database.

Nog meer vragen? We verwijzen u graag door naar ons uitgebreide FAQ-artikel.