Een huisartsenpraktijk starten: 5 nuttige e-tools

Met het nationale Actieplan eGezondheid maakt de overheid werk van de digitalisering van uw patiëntenadministratie. Een goede zaak, want al dat papierwerk neemt al snel een flinke hap uit uw agenda. We zetten voor u op een rij welke processen vandaag al papierloos afgehandeld kunnen worden. Met meer tijd voor uw patiënten en de uitbouw van uw praktijk als bonus.

1. GMD’s aanmaken en bijhouden

Sinds half 2014 bestaat de mogelijkheid om het Globaal Medisch Dossier (GMD) van uw patiënten in een elektronische vorm om te zetten – in dat geval het eGMD genoemd. Dat gebeurt via MyCareNet, het onlineplatform van NIC, eHealth en het RIZIV. In zo’n eGMD kunt u uw patiëntengegevens gestructureerd bijhouden. De bijkomende voordelen: een overstap van huisarts wordt meteen verwerkt én u wordt veel sneller betaald voor de verlenging van uw bestaande GMD’s.

2. Elektronische facturatie via eFact en eAttest

Via eFact & eAttest kunt u eenvoudig uw prestaties afrekenen, maar ook makkelijk de tarieven raadplegen. Niet alleen gebeurt het facturatieproces stukken vlotter en volledig papierloos, de betaling gaat ook dubbel zo snel als via de klassieke weg.

3. Geneesmiddelen Hoofdstuk IV aanvragen

Behalve via het klassieke papieren formulier, kunt u geneesmiddelen Hoofdstuk IV vandaag ook elektronisch aanvragen of verlengen. Zowel voor u als voor de patiënt biedt de digitale procedure alleen maar voordelen. Zo gaat uw aanvraag rechtstreeks naar het bevoegde ziekenfonds, waar ze meteen automatisch wordt gecontroleerd. Na de geautomatiseerde controle - slechts in specifieke gevallen komt de adviserende geneesheer tussen voor een manuele controle – krijgt ook de apotheker toegang tot de gegevens. U kunt het hele proces stap voor stap volgen en uw patiënt hoeft niet langer zelf met het formulier bij zijn ziekenfonds langs te gaan.

4. Verzekerbaarheid nagaan

Via MyCareNet kunt u in uw softwarepakket aan de hand van enkele iconen meteen zien of uw patiënt in regel is met de ziekteverzekering of recht heeft op een derdebetalersregeling. De digitale informatie primeert op de gegevens op de ziekenfondsklever. Daarom geniet u een groot voordeel als uw softwarepakket de verzekerbaarheid meteen opvraagt wanneer u uw patiëntendossier opent.

5. Elektronisch voorschrijven

Sinds begin dit jaar heeft het elektronische geneesmiddelenvoorschrift voorrang op de papieren versie. De bedoeling is immers om het papieren voorschrift tegen 2018 te laten uitdoven. Het elektronische voorschrift wordt via Recip-e, een server waar alleen artsen en apothekers toegang toe hebben, gedeeld. Via een barcode op het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ kan de apotheker het voorschrift uit de Recip-e server ophalen.

Voor veel bestaande huisartsenpraktijken gaat de lancering van eGezondheid gepaard met een grondige aanpassing van de werkprocessen. Deze horde hoeft u als startende huisarts gelukkig niet te nemen. Met een softwarepakket dat geïntegreerd is met eHealth zet u uw praktijk immers vanaf dag één digitaal op de rails. En er is meer: schaft u een pakket aan dat gehomologeerd is door de overheid, dan wordt u daarvoor beloond met een jaarlijkse premie , afhankelijk van de mate waarin u de eHealth-diensten effectief gebruikt. Naast meer ademruimte voor uw agenda is ook dat een bonus die kan tellen.