5 risico's die je als arts kan vermijden dankzij medicatiebewaking

Dankzij medicatiebewaking kan je als arts systematisch controleren of jouw patiënt een bepaald geneesmiddel veilig en doeltreffend kan gebruiken. Heel wat verschillende factoren kunnen immers een veilig gebruik in de weg staan. Van allergieën over interacties met andere geneesmiddelen tot contra-indicaties. Wat kan je via medicatiebewaking zoal opsporen?

Om tot een performant resultaat te komen, combineren we binnen de medicatiebewaking via CareConnect verschillende bronnen: de medicatiedatabase, het EMD en het decision support system. Ook jij als arts speelt hierin een centrale rol door de nodige gegevens gecodeerd in het EMD in te voeren. Onze module controleert alle beschikbare en relevante dossierelementen en levert je na enkele seconden een volledig rapport en een duidelijk antwoord: is de medicatie die je wil voorschrijven al dan niet geschikt voor deze patiënt?

New call-to-action

Waarvoor gaat het medicatiebewakingsalarm af?

De module controleert op allergieën, medicamenteuze intolerantie, contra-indicaties, enzovoort. De medicatiebewaking duidt steevast het exacte probleem aan, legt het achterliggende mechanisme uit en geeft ook advies omtrent de aanpak (het verwijst daarbij naar relevante bronnen en hun laatste revisie). Maar wat zijn de belangrijkste elementen waarover jij van de medicatiebewaking uitsluitsel krijgt?

Allergieën

De medicatiebewaking zal melding maken van actieve stoffen in het geneesmiddel die voor een allergische reactie bij de patiënt kunnen zorgen. Kruisallergieën komen eveneens aan de oppervlakte. Een allergie is niet afhankelijk van de dosis of de toedieningsweg en dus werkt de medicatiebewaking 'ingrediëntgestuurd'. Zit het bewuste ingrediënt in het geneesmiddel of niet? Van zodra dat het geval is, geeft de module een signaal.

Intoleranties

Als niet-immunologische reactie is een intolerantie wel afhankelijk van de dosis en dus werkt de medicatiebewaking hier verpakkingsgestuurd. Je verneemt vanaf welke hoeveelheid een geneesmiddel bij de patiënt een reactie zal veroorzaken. Had een patiënt bijvoorbeeld ooit maagklachten na de inname van de 500 mg variant van een bepaald antibioticum, dan krijg je daar heel specifiek op basis van die verpakking melding van.

Contra-indicaties

De medicatiebewaking analyseert verschillende subtypes van contra-indicaties zoals leeftijd, eerdere diagnoses, labo-uitslagen, de planning van de patiënt, maar ook de niet-medicamenteuze therapie (zoals chirurgie bijvoorbeeld). Onze module bewaakt momenteel ongeveer 10.000 contra-indicaties. Nierinsufficiëntie bijvoorbeeld zal het systeem herkennen op basis van een labo-onderzoek (serumcreatinine). Vervolgens maakt het dankzij een formule een inschatting van de werking van de nier en zal het op basis van een vertraagde klaring adviseren om de dosis van een geneesmiddel in bepaalde mate te reduceren.

Interacties

Medicatiebewaking zoekt naar interacties tussen geneesmiddelen binnen hetzelfde voorschrift, maar net zo goed met geneesmiddelen die de patiënt al gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die een ijzersupplement neemt waarvan bekend is dat het de werking van een antibioticum vermindert. Ook dubbelmedicatie kunnen we via de bewaking voorkomen. Het systeem bewaakt in totaal zo’n 4.000 interacties.

Zwangerschap

Niet enkel een actief zwangerschapsdossier, maar ook een diagnose die verband houdt met zwangerschap kunnen volstaan om te waken over een geneesmiddel dat je de patiënte wil voorschrijven. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen de verschillende trimesters. Ook de bewaking voor borstvoeding maakt deel uit van onze module.

De missing link vinden met medicatiebewaking via voorafgaande monitoring

De medicatiebewaking laat ook de mogelijkheid om op een voorafgaande monitoring te wijzen. Deze kan vermijden dat een probleem niet aan de oppervlakte komt omdat bijvoorbeeld een contra-indicatie niet in het dossier is opgenomen. Stel bijvoorbeeld dat de medicatiebewaking oordeelt dat het niet veilig is om een bepaald geneesmiddel op te starten zonder nierfunctie, dan zal het dat aan de arts signaleren.

New call-to-action

Heeft u onze vorige blog gemist over medicatiebewaking? Waarom medicatiebewaking almaar meer onmisbaar wordt, leest u hier.

Kom alles te weten over de 4 bouwstenen van performante medicatiebewaking.

 

Meer info over over dit onderwerp, vindt u op de site van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten