Verbeterde Recip-e flow voor woonzorgcentra

Veel bewoners in woonzorgcentra krijgen medicatie voorgeschreven voor dagelijks gebruik. Slinkt de voorraad, dan wil het woonzorgcentrum snel de nodige herhaalmedicatie bijbestellen bij de apotheek. Maar die heeft telkens eerst een voorschrift van de huisarts nodig. Het gevolg? Vaak ontstaat zo een werkwijze met heel wat bottlenecks of naschriften. CareConnect brengt soelaas.

Om deze vaak voorkomende situatie het hoofd te bieden, maakte Corilus een nieuwe manier van werken mogelijk via de CareConnect-software en Recip-e. Een digitale flow die woonzorgcentrum, apotheker en huisarts naadloos op elkaar afstemt voor het bestellen, leveren en voorschrijven van medicatie. Dit is hoe het werkt.

 

(Herhaal)medicatie voorschrijven en bestellen in woonzorgcentra: in 1 beweging via CareConnect

Stel, de huisarts start een behandeling op voor een bewoner van een woonzorgcentrum en schrijft medicatie voor die de patiënt langere tijd moet nemen. Wat later merkt het centrum dat de medicatie bijna op is, terwijl de patiënt een extra dosis nodig heeft.

In dat geval kan het woonzorgcentrum digitaal een levering van medicatie aanvragen bij de apotheek. Vervolgens stuurt de apotheker via zijn of haar software een voorschriftaanvraag naar de huisarts van de patiënt. De huisarts krijgt daarvan melding in zijn of haar softwaresysteem en beslist via CareConnect om het medicatievoorschift aan te maken als er geen extra huisbezoek nodig is.

Dat voorschrift verschijnt dan in Recip-e op naam van de patiënt. Via CareConnect wordt een bewijs naar de apotheker gestuurd. Zo kan de apotheker de medicatie leveren aan het woonzorgcentrum op basis van een digitaal ondertekend voorschrift.

 

5 stappen via CareConnect en Recip-e

1 – (Bij)bestelling medicatie (woonzorgcentrum)
Het woonzorgcentrum vraagt digitaal medicatie aan bij de apotheker.

2 – Aanvraag voorschrift (apotheek)
De apotheker vraagt via zijn/haar software een voorschrift op bij de huisarts.

3 – Goedkeuring voorschrift (huisarts)
De huisarts keurt de aanvraag voor een voorschrift goed of af. Het voorschrift komt automatisch in Recip-e op naam van de patiënt.

4 – Koppeling voorschrift-patiënt (apotheek)
De apotheker ontvangt het digitaal ondertekende voorschrift en koppelt het voorschrift aan de te leveren medicatie.

5 – Levering medicatie
Het woonzorgcentrum ontvangt de medicatie via de apotheker op basis van een vooraf goedgekeurd voorschrift.

 

De voordelen voor huisarts en apotheker

De voordelen van de vernieuwde flow zijn legio.

1. Tijdswinst 

Het proces van aanvragen van voorschriften tot en met regularisatie verloopt volledig digitaal. Hierdoor heb je minder administratieve werklast.

2. Betere zorg

Dit systeem zorgt ook voor een duidelijker overzicht van de ingenomen medicatie van de patiënt in de woonzorgcentra. En voor een automatische update van het medicatieschema in het patiëntendossier.

Verder kan de extra CareConnect-module voor medicatiebewaking eveneens een plaats krijgen in de digitale flow. Zodat het systeem automatisch waarschuwt voor onder meer risicovolle combinaties van geneesmiddelen.

3. Financiële winst

Een snellere regularisatie van voorschriften zorgt ook voor een snellere facturatie en tarificatie.

Als apotheker heb je ook geen extra kosten meer voor extra systemen die worden gebruikt om de communicatie met huisartsen te beheren (bijv. Mediris dat 10 cent per voorschrift kost).

Voor de verwerking van individuele herhaalvoorschiften, ontvang je als huisarts €4,37 (zonder remgeld €3.28) per patiënt per dag (dit honorarium is niet van toepassing als je kiest voor de afhandeling in bulk).

4. Gebruiksvriendelijk

In de nieuwe versie CareConnect General Practitioner hebben we voor het behandelen van voorschrift aanvragen ook de mogelijkheid toegevoegd om ze in bulk te behandelen.

5. Voordelen op wettelijk vlak

Via deze digitale flow is er een beveiligde communicatie tussen arts en apotheker. In dit systeem zijn er ook geen naschriften meer nodig.

 

De voordelen voor woonzorgcentra

De woonzorgcentra en hun bewoners plukken ook vruchten. Zo maakt de nieuwe flow het makkelijker én minder tijdrovend om medicatieschema’s en medische dossiers up-to-date te houden. En dat kan de residenten alleen maar ten goede komen.

Meteen aan de slag?

De nieuwe digitale werkwijze voor elektronische voorschriften en medicatielevering is nu beschikbaar in CareConnect en via Helena Pro.