De telematicapremie 2022 voor verpleegkundigen

Zelfstandig verpleegkundigen kunnen aanspraak maken op de jaarlijkse telematicapremie. In dit artikel gaan we dieper in op de telematicapremie van 2022 voor verpleegkundigen: wat is het, aan welke voorwaarden moet je voldoen, hoe en wanneer vraag je deze premie aan ? Een overzicht !

Wat is de telematicapremie voor verpleegkundigen?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan de 2 andere hieronder vermelde voorwaarden voldoen.

Deze telematicapremie bedraagt €800.

Tip!

Als zelfstandig verpleegkundige kan je ook een vergoeding krijgen voor opleidingen en bijscholingen. Lees er alles over in ons artikel "RIZIV-vergoeding voor opleidingen & bijscholingen als verpleegkundige".

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de telematicapremie 2022 voor verpleegkundigen?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet je als verpleegkundige aan 3 voorwaarden voldoen:

1. Je beheert je patiëntendossiers elektronisch met een softwarepakket

Je moet hiervoor gebruik maken van een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform. 

CareConnect Nurse is een voorbeeld van zo'n gehomologeerde softwarepakketten.

Deel je een pakket met andere verpleegkundigen?

Dan heb je ook recht op deze RIZIV-premie!

2. Je bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarvoor je de premie vraagt

Voor het premiejaar waarin je voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om je tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst.

3.  Je attesteert voor minimum 7.000 W-waarden

Gedurende het jaar waarvoor je de premie aanvraagt, heb je een minimumactiviteit die overeenstemt met minimum 7.000 W-waarden en terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur.

Het betreft hier het deel van de tegemoetkoming dat je ontvangt van de verzekeringsinstelling. Het RIZIV stelt dit vast aan de hand van jouw profielgegevens van dat jaar.

Wanneer vraag je als verpleegkundige jouw telematicapremie 2022 aan?

Je kan jouw premie 2022 aanvragen vanaf 5 juli tot en met 31 oktober 2023. Dit doe je online via de webtoepassing ProGezondheid.

Je ontvangt normaliter jouw premie 2022 vóór het einde van de maand december 2023.

Meer informatie over of geïnteresseerd in een softwarepakket voor het elektronisch beheer van jouw patiëntendossiers?

Ontdek dan CareConnect Nurse, dé software voor thuisverpleegkundigen die veilig en snel verbonden willen zijn met patiënten, collega-zorgverleners en alle belanghebbenden.