CareConnect Physiotherapist | Realisaties in 2022 en nieuwe ontwikkelingen in 2023

2023 is uit de startblokken dus tijd om even terug te blikken op 2022 en vooruit te kijken. We zijn continu blijven investeren in jouw dagdagelijkse tool CareConnect Physiotherapist en kijken graag samen met u wat je nog mag verwachten van ons dit jaar. 

 

Realisaties in 2022                 Ontwikkelingen voor 2023

Verbeteringen in CareConnect Phyiotherapist in 2022

Homologatie

Eerst en vooral hebben we de homologatie succesvol doorlopen. Waardoor u ook dit jaar weer uw aanvraag voor de telematicapremie kan indienen.

eHealth voorbereidingen

Zowel voor eAgreement, eAttest en eFact werden heel wat ontwikkelingen doorgevoerd om de eerste testen van de overheid (succesvol) te doorlopen. We hebben een wekelijks overleg met de overheid waarin we onze bevindingen uit de testen delen en samen werken aan een vlotte eHealth-overgang. 

Een nieuwe werklijst

Ook de werklijst kreeg een grondige update. Zo heb je nu een weergave van de actieve teller en van het aantal nog niet geattesteerde sessies. Je hebt ook een snel overzicht van voor wiens rekening de factuur is (patiënt, mutualiteit of anderen). En ook notities kan je vanaf nu rechtstreeks in het patiëntendossier zetten vanuit de werklijst en je kan eveneens de betaling van een sessie vanuit de werklijst valideren en registreren.

Perimetrie en volumetrie

Perimetrie en volumetrie werd verbeterd. U kan nu het uur van de meetopname inbrengen. Meetbereiken werden uitgebreid tot 80cm. 

Werken buiten nomenclatuur

Persoonlijke codes (memocodes) kunnen eenvoudig worden toegevoegd voor een Andere zorgaanpak. Dit proces kan nu rechtstreeks vanuit de werklijst of vanuit het scherm "attesteren per patiënt" worden gevalideerd, betaald en gefactureerd. De teller voor zorgaanpak "Andere" toont het aantal sessies dat voor de zorgaanpak is aangemaakt. Deze teller is ook zichtbaar in de werklijst.

Verbeteringen in de rapportering

Mogelijkheid om het rapport "Boekhouding en algemene rapporten" te anonimiseren. De kolomtitelbalk wordt nog steeds weergegeven bij het scrollen wanneer er veel resultaten zijn. Een uitleg van de verschillende combinaties van zoekcriteria. Het totaal van de kolommen is weergegeven op de laatste regel. De referentienummers van patiëntenfacturen, ziekenfondsen en "andere organisaties" zijn nu beschikbaar in hetzelfde rapport (3 verschillende kolommen).

En nog meer

En er waren nog tal van andere verbeteringen. Denk maar aan:

  • post-COVID ontwikkelingen
  • een takenlijst per kinesitherapeut
  • wettelijke verplichtingen
  • de lijst van actieve patiënten
  • model D
  • attestering
  • ondersteuning van de BTW voor niet therapeutische handelingen…

Wat brengt 2023? 

Algemeen kunnen we stellen dat onze focus dit jaar ligt op verbetering van de gebruikerservaring, de lancering van CareConnect Physiotherapist Web (vooral een troef voor grotere praktijken) en integratie van de eHealth-projecten (eAgreement, eFact en eAttest) van zodra de overheid dit beschikbaar stelt. Maar er staat nog heel wat op de planning.  

Lancering CareConnect Physiotherapist Web

ccp-web-1

Dit jaar brengen we u ook CareConnect Physiotherapist Web. Met de webversie van onze software zal je zeer snel kunnen inloggen en uitloggen. Dit is essentieel voor praktijken met één pc die door meerdere kinés wordt gebruikt. Goed nieuws dus voor groepspraktijken die hier al langer vragende partij voor zijn. 

Door de webversie heb je ook steeds een actuele versie van CareConnect Physiotherapist ter beschikking zonder telkens een nieuwe versie te moeten installeren. Nog een troef van de webversie is dat je deze probleemloos kan gebruiken op je tablet

Momenteel zijn al drie klanten de webversie aan het uittesten en hier komen zeer veelbelovende reacties uit. Meer nieuws hierover krijg je in de loop van april. 

Verbetering van de werklijst

Je moet alle belangrijke taken vanuit de werklijst kunnen uitvoeren (extra waarschuwingen, keuze van de duur van de behandeling, dossierinitiatie, facturatie van het geschreven verslag, samenvattende visualisatie van diagnoses/anamnese,...)

Verbeterd patiëntendashboard

Meer volledige visualisatie van patiëntinformatie (nota, geschiedenis, diagnose,...) en eenvoudige planning van meerdere sessies, zelfs als de patiënt verschillende zorgaanpakken heeft.

Verbeterde lijst van actieve patiënten

Mogelijkheid om op deze lijst te filteren om snel patiënten met een Pathologie E of patiënten met een akkoord in voorbereiding terug te vinden. 

Verbeteringen in tarificatie

Er wordt een filter toegevoegd voor "patiënten derdebetalers". Het wordt toegestaan om de "overschrijdingscode" aan te passen voor geconventioneerde kinesitherapeuten. En weldra kan je ook sessies toevoegen voor reeds geattesteerde sessies. De tarificatie voor gedetineerden zal ondersteund worden. Eenvoudige verwijdering/toevoeging van patiënten op mutualiteitsfacturen (derde betaler) wordt mogelijk. Tellercorrecties op afgesloten voorschriften zullen toegestaan worden.

Rapportering

Verbetering van de boekhoudkundige verslagen alsook de rapportage van de retrocessieverslagen.   

Connected healthcare

Ondersteuning van de integratie met Assuralia voor patiënten met een aanvullende verzekering en ondersteuning van digitale voorschriftenaanvragen. 

Blijven innoveren

Naast de belangrijke ontwikkelingen voor de standaardisatie, blijven we uiteraard ook innoveren op basis van jouw feedback om je het best te ondersteunen.

Ook de snelheid van CareConnect Physiotherapist blijft van cruciaal belang voor jouw dagdagelijks gebruikscomfort. Ten slotte zetten we ook fors in op het verder optimaliseren van onze helpdesk, zodat je te allen tijde op Corilus kan rekenen.

Hoe kunnen we onze software volgens jou nog verbeteren? Laat het gerust weten in de reacties hieronder.