Zorg(en) voor morgen: 4 experten over de noden van de gezondheidszorg

Frederik De Schrijver
Dec 30, 2020 8:30:00 AM
3 min leestijd

Digitalisering, COVID-19, de toenemende vergrijzing … Het zijn slechts enkele van de vele factoren die het zorg- en welzijnslandschap in België grondig veranderen. Hoe blijf je – ondanks de snelle evoluties – de best mogelijke zorg garanderen? Het event ‘Inspire Health & Care’ leverde alvast deze vier waardevolle inzichten op.

Steven Van Belleghem: “Patiëntenbeleving houdt meer in dan kwalitatieve zorg”

“Digitaal gebruiksgemak is het nieuwe minimum”, stelt klantervaringsdeskundige Steven Van Belleghem. “Iedereen vindt het ondertussen de normaalste zaak van de wereld dat je in één klik toegang hebt tot een reeks diensten en producten. Maar uit studies blijkt dat slechts 49% van de patiënten tevreden is over zijn medische beleving.” Om patiënten de gewenste ervaring te bieden, moet de gezondheidszorg volgens hem inzetten op 3 zaken:

1. Barrières wegnemen

Teleconsultaties zijn hier een mooi voorbeeld van, want die vermijden de reis- en wachttijden. Dragen ook bij tot een betere patiëntenbeleving: eenvoudigere manieren om een afspraak te maken of in te checken (bv. online agenda), testresultaten verkrijgen zonder een dokter te zien of 24/7 toegang hebben tot gezondheidsinformatie en -zorg.

2. Platformen en ecosystemen

Enkel met een volledig beeld van een patiënt kan je de beste medische zorg bieden. Die gegevensuitwisseling loopt niet altijd even vlot. Maar ook patiënten hebben behoefte aan een centrale locatie voor alle informatie over hun gezondheid. Het patiëntenplatform Helena speelt in op die vraag.

3. Hyper-personalisatie

De best mogelijke ervaring is je patiënt zodanig goed kennen dat je preventief kan ingrijpen, voor hij/zij klachten ontwikkelt. Het Australische DNAfit bijvoorbeeld stelt op basis van een DNA-analyse trainings- en voedingsadviezen op om zo gezondheidsproblemen te vermijden.

Mieke De Ketelaere: “2 cruciale voorwaarden voor AI in de zorg”

Van een radarchip die door kledij de hartfrequentie en ademhaling registreert tot software die COVID-19 detecteert op CT-scans: artificiële intelligentie heeft een enorm potentieel in de zorg. “Maar voordat AI de norm wordt in de zorg, moet voldaan worden aan twee voorwaarden”, waarschuwt Mieke De Ketelaere, AI-experte bij imec:

1. Efficiëntie

Zodra een AI-toepassing extra inspanningen vraagt, zal de meerderheid van de zorgverleners die technologie niet omarmen. AI mag dus geen bijkomend werk creëren, maar moet perfect in de workflow van zorgverleners passen.

2. Vertrouwen

Zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener moeten de voordelen van AI-technologieën glashelder zijn, zonder dat de privacy in het gedrag komt. Data is er niet om meer inkomsten te genereren, wél om de zorgkwaliteit te verhogen.

Sofie Verhaeghe: “Goede communicatie vergt afstemming”

Een heldere en empathische communicatie is cruciaal voor de patiënt, vooral als je als zorgverlener slecht nieuws moet brengen. “Maar in tegenstelling tot medische diagnose, kan je een gesprek niet protocolleren”, vertelt professor Sofie Verhaeghe, hoofd van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde.

“Iedere patiënt is immers anders. Elk gesprek vergt daarom een afstemming. Wil de patiënt details of enkel de grote lijnen? Verstaat hij/zij je boodschap meteen, of moet je jezelf herhalen? Gebruik je ‘gewone taal’ of verkiest de patiënt vakjargon? Al die factoren zouden je communicatie naar een patiënt moeten bepalen.”

Daarnaast deelden Krista Bracke en Jan Joye – die als patiënt allebei een ernstige medische diagnose kregen – hun inzichten:

* Een patiënt slecht nieuws brengen is altijd moeilijk: vaak heeft hij/zij veel vragen, maar tegelijk wachten er nog andere patiënten op jou. Betrek daarom indien mogelijk een verpleegkundige-consulent bij dat gesprek. Die kan nadien extra vragen beantwoorden en bijkomende informatie geven.

* Ervaringswerkers – (ex)-patiënten die uit hun eigen herstelproces deskundigheid opbouwen – zijn een waardevolle aanvulling. Zij kunnen bijvoorbeeld de impact van een ziekte of trauma op het dagelijkse leven duiden, en hun ervaring en tips delen. Leg wel duidelijk vast waar hun bijdrage begint en eindigt.

Tom Braes: “Naar ander zorgmodel voor woonzorgcentra ”

Opvallend: de verhuis naar een woonzorgcentrum blijft vooralsnog een ‘negatieve keuze’. “Slechts 4,6 % van de ouderen in Vlaanderen beschouwt het als een positief gegeven”, duidt zorgstrateeg Tom Braes. “Woonzorgcentra moeten zich bezinnen over de manier waarop ze samenwerken, nieuwe doelgroepen benaderen en vernieuwen. De essentie: er is een evolutie nodig van een gesloten, star systeem naar een open en fluïde variant, die de snelheid van nieuwe veranderingen bijhoudt. Want dé bewoner, die bestaat niet. Enkel zo geraken we van het ‘hoe later, hoe beter’-stigma verlost.”

Verschillende factoren dragen ertoe bij dat de verhuis naar een woonzorgcentrum positief gepercipieerd wordt. Enkele voorbeelden: de focus ligt op het behouden of herwinnen van onafhankelijkheid, persoonlijk contact is inherent verbonden aan de medische zorg en woonzorgcentra zijn een zichtbaar, waardevol en natuurlijk deel van de samenleving.

Meer weten over de ouderenzorg van morgen? Dit gratis e-book biedt alle antwoorden.

Op de hoogte blijven?

Neem dan een kijkje op onze blog voor zorgverleners! Of volg ons via Facebook en/of LinkedIn.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nog geen reacties

Laat ons weten wat jij denkt.