De voordelen van eHealth voor u als huisarts

Huisartsen die de stap naar eHealth zetten, genieten concrete voordelen. Dr. Peter Muylaert van praktijk De Rotonde licht de belangrijkste toe. Een getuigenis.

 

De centrale rol van de huisarts.

corilus_careconnect_blog2_portretfotodrmuylaert_aangepastAl 20 jaar lang proberen we onze praktijk zo goed mogelijk te informatiseren. Dat de zorgsector nu een concrete digitalisering ondergaat met eHealth, juichen mijn collega’s en ik dus alleen maar toe. Om de patiënt de beste zorg te garanderen, moeten zorgverleners meer met elkaar samenwerken. We moeten ons als een hecht team rond de patiënt scharen. En in dat team speelt de huisarts een sleutelrol, met eHealth als centrale tool. 


In de zorg van de patiënt speelt de huisarts een sleutelrol, met eHealth als centrale tool.

Verschillende voordelen

Twee jaar geleden schakelden we over van softwarepakket en kozen wij voor CareConnect. Het feit dat die software ontwikkeld werd met eHealth als richtpunt, gaf voor ons de doorslag. We wisten dat we een ‘pakket voor de toekomst’ aanschaften.

Vandaag genieten we van merkbare voordelen:

1. Gebruiksgemak

In CareConnect is het overzichtelijk werken. Op een uitnodigende manier kan je er elekronische medische dossiers in aanmaken en verlengen. Die kan je samenvatten in SumEHR’s, die je digitaal deelt met andere artsen. Het medicatieschema van je patiënten kan je dan weer handig uitwisselen met apothekers.

2. Tijdswinst

De tool bespaart ons flink wat tijd, die we in onze patiënten kunnen investeren. Het factureren van derdebetalers was vroeger een omslachtige papieren procedure, nu kan dat elektronisch via eFact. Ook de aanvraag om terugbetaling van geneesmiddelen Hoofdstuk IV kan in één klik tijdens de consultatie, terwijl dat vroeger meestal een job was voor na de werkuren.

3. Ondersteuning

Om het maximum uit je software te halen, moet je er natuurlijk goed mee kunnen werken. In CareConnect kan je jezelf makkelijk wegwijs maken: er is een uitgebreide Help-functie en de medicatiemodule wordt duidelijk uitgelegd. Voert de software updates door, dan word je op de hoogte gebracht en krijg je te zien hoe je met de nieuwe opties aan de slag gaat.

4. Medicatiebewaking

Een extra betalende maar erg nuttige module van CareConnect is de medicatiebewaking. Die houdt op basis van het elektronisch medisch dossier in de gaten welke medicatie je patiënt inneemt. Zijn er risico’s, dan krijg je een melding. Het is een mooi voorbeeld van hoe de software meedenkt met de arts – een belangrijk ontwikkelingsdomein voor de toekomst.

“De medicatiebewakingsmodule is een mooi voorbeeld van hoe de software meedenkt met de arts.”

5. Financiële tegemoetkoming

Om huisartsen aan te moedigen om van eHealth werk te maken, voorziet de overheid een financiële vergoeding. In totaal zijn er zes eHealth-parameters. Als je aan drie van de zes voldoet, ontvang je de basispremie. Voor elke parameter extra krijg je een toelage. Met CareConnect kom je makkelijk in aanmerking voor de maximale premie.

Onmisbaar platform

Bij de lancering stond eHealth nog in zijn kinderschoenen, maar intussen groeide het uit tot een onmisbaar platform. In het begin investeerde je vooral en kreeg je er weinig voor terug. Vandaag vergt eHealth nog steeds werk – lees: je dossiers goed bijhouden – maar je haalt er zoveel meer uit. Hoe vroeger je de digitale stap zet, hoe beter.

De stap naar eHealth zetten, met CareConnect? Een introductie, demo of offerte op maat? We helpen u graag op weg.