Hoe start ik met eHealth in mijn dokterspraktijk?

De digitalisering van de gezondheidszorg gaat sneller en sneller en heeft nog een boost gekregen door COVID-19. Een mooie collectieve benaming hiervoor is eHealth. Maar hoe start je nu met eHealth voor jouw praktijk en hoe zorg je ervoor dat jouw patiënten je online diensten ook effectief gebruiken? Lees in dit eerste van twee artikels hoe huisartsenteam De Keen dit heeft aangepakt en welke invloed het heeft op de praktijkwerking.

De jaarlijkse Nederlandse eHealthmonitor toont al enkele jaren aan dat de vraag naar online diensten bij de huisartsen groot is (60-70%), maar het gebruik achterblijft (10-12%) ondanks dat 60% deze diensten ook aanbiedt.  

Dit ervaarde ook huisartsenteam De Keen uit het Nederlandse West-Brabant bij de start van eHealth. Na een grote campagne kwam het gebruik maar beperkt van de grond. Daarom besloten ze hun aanpak aan te passen en de effecten daarvan goed te monitoren. De combinatie van een meer ‘proactieve’ patiëntbenadering en de introductie van een gebruiksvriendelijk patiëntportaal in 2018 zorgde voor volgend effect: 

Bijna de helft van alle huisarts-afspraken en herhaalrecepten worden online afgehandeld en de telefoonbelasting in de praktijk is flink gedaald. Hun proactieve aanpak in verband met eHealth leverde hen ook de ‘Uw Zorg Online’ award 2020 op. Interessant genoeg dus om te kijken hoe zij eHealth in de dagdagelijkse werking van hun praktijk hebben geïntegreerd en wat we hiervan kunnen leren. Zowel voor een grote als kleine dokterspraktijk. 

Hoe start je nu met eHealth in jouw praktijk?

eHealth is een belangrijke tool om de service voor jouw patiënten te verbeteren en de zorg ook in de toekomst bereikbaar te houden en te verbeteren. Maar hoe start je hier nu mee? Door eerst de basis te digitaliseren en stapsgewijs met slimme software het zorgproces zelf ook te veranderen en te verbeteren. Stap voor stap op het ritme van jouw praktijk: groot of klein.

1. Start met een digitale patiëntomgeving

Focus je in het begin op 3 basiszaken: online afspraken, (herhaal-)voorschriften en e-consult in een digitale patiëntomgeving.

Met een mailing naar alle patiënten, verwijzing op de praktijkwebsite en wachtkamersysteem bracht huisartsenteam De Keen deze nieuwe diensten onder de aandacht. Door het online gebruik vanaf de start te meten en af te zetten tegen de telefonische diensten kon men de impact ervan meten.

2. Zorg voor een vlotte en veilige communicatie via een digitaal patiëntportaal

Het is, voor het slagen van eHealth en het gebruik van je digitale diensten door jouw patiënten, heel belangrijk dat je vlot met hen kan communiceren. Dit doe je, gezien de gevoelige en persoonlijke informatie, via een beveiligd en digitaal patiëntportaal.

Via een digitaal patiëntportaal zoals Helena kan je:

 • De noodzakelijke documenten voor de patiënt onmiddellijk en veilig publiceren zodat de patiënt deze makkelijk kan consulteren. Denk hierbij aan het elektronisch medicatievoorschrift, herhaalvoorschrift, het getuigschrift, laboresultaten, ...
 • eConsult aanbieden via tele- en/of videoconsult
Huisartsenteam De Keen zette de functionaliteit actief in om labo uitslagen te communiceren of online vervolgacties uit te zetten na een fysiek consult.

3. Ga voor een proactieve aanpak

Promoot je digitale diensten niet alleen online via je website en eventuele social media kanalen maar ook in de spreek- en wachtkamer en aan de telefoon. Neem eHealth mee in elk consult en laat ook assistenten het gebruik stimuleren bij telefonisch contact en mail.

Een paar jaar na de introductie bleef het gebruik bij huisartsenteam De Keen beperkt. Daarom besloten ze deze diensten meer proactief te promoten in de spreek- en wachtkamer en aan de telefoon. Tegelijkertijd begonnen ze hun medewerkers actief te begeleiden, doelen te stellen en regelmatig te evalueren.

Tips om het digitaal patiëntportaal actief te promoten bij jouw patiënten

 • Zeg bij telefonische afspraken aan je patiënten dat ze het de volgende keer ook online kunnen doen. Het voordeel voor hen: snel een zicht op de beschikbare plaatsen, mogelijkheid om al achtergrondinfo mee te sturen bij het boeken van het consult en tijdswinst.
 • Controleer voor een consult of iemand al een account heeft. Wanneer een patiënt nog geen account heeft, wijs hem of haar dan op het nut hiervan en geef een flyer mee met de voordelen en manier van registratie. Het is zaak de patiënt niet te pushen maar te faciliteren, stimuleren en uit te leggen dat het er is en hoe je het kunt gebruiken.
 • Integreer eHealth in je vervolgcommunicatie. Zeg tijdens het consult dat je de resultaten van het onderzoek met jouw bevindingen en aanbevelingen zal doorsturen via het digitaal patiëntportaal en spreek eventuele online vervolgacties duidelijk af met je patiënt. Bijvoorbeeld bij labuitslag A doen we het zo, bij labuitslag B zo.

De invloed van eHealth op je praktijk

Op deze manier slaagde huisartsenteam De Keen erin om zowel het aantal gebruikers als het gebruik zelf van de online diensten gevoelig te verhogen. De grootste stijging is te zien in online afspraken door het nadrukkelijk sturen op het steeds verder open zetten van de online agenda. Het gebruik van de eConsultfunctie nam vooral na inzet van de ‘proactieve’ variant snel toe door deze in te zetten bij communiceren van labo uitslagen. Hierdoor raken patiënten ook meer gewend zelf digitaal vragen te stellen.

ehealth_in_dokterspraktijk_resultaten

Bron: https://pharmeon.nl/hoe-maak-ik-van-ehealth-een-succes-in-mijn-praktijk/

Starterstips van de Nederlandse ‘‘Uw Zorg Online’ award winnaar 2020 

Of je nu een grote (groeps-) praktijk hebt of een éénmanszaak, je kan eHealth altijd stap voor stap integreren in jouw praktijkwerking.  

Durf ‘digitaal’ centraal te stellen en praktijkbreed te integreren in het dagelijkse zorgproces. Neem met digitale ambassadeurs het hele team mee vanaf het begin, stel doelen en stuur waar nodig bij aan de hand van gebruikscijfers.”

 1. De zorgverlener is de grootste succesfactor.
 2. Neem je collega’s mee in het implementatieproces en dit vanaf het begin.
 3. Begin met de basis: faciliteer patiënten met de eenvoudige services.
 4. Zet online centraal. Digitaal, tenzij…
 5. Richt je op patiënten die het zelf willen.
 6. Start, ook al is het nog niet perfect.
Geïnteresseerd in meer?

*Lees dan zeker ons vervolgartikel! In deel 2 gaan we dieper in op de voordelen van eHealth voor jouw praktijk. Met nog extra tips van huisartsteam De Keen.

*En ontdek het digitaal patiëntportaal Helena. Zo kan je veilig communiceren en digitaal documenten delen met jouw patiënten. En jouw patiënten op hun beurt met hun apotheker, kinesist, ...

GP - ebook ehealth - NL