Samenwerken is de toekomst: Hoe doe je dat vlot en veilig als huisarts?

Nieuwe cijfers van de Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid liegen er niet om: de workforce van huisartsen stijgt de komende jaren, maar de zorgvraag zal nog sterker groeien. Om die vraag bij te houden, zullen huisartsen meer moeten delegeren en samenwerken met andere zorgprofessionals. Kortom, multidisciplinaire samenwerking is de toekomst. CareConnect-software zorgt ervoor dat de informatie-uitwisseling veilig verloopt. Enkele trends en voorspellingen.

De voorspellingen van de Planningscommissie gelden zowel voor Vlaamse als Waalse huisartsen, al lopen de cijfers wel sterk uiteen. Zo zullen er in 2041 zo’n 38% meer actieve Vlaamse huisartsen zijn en 20% meer Waalse. Maar in vergelijking met de sneller stijgende zorgbehoeften zullen Vlaamse dokters zo’n 5% extra handen te kort hebben, de Franstalige zo’n 20%. In Franstalig België wordt de kloof dus groter.

 

1. Meer georganiseerd in groepspraktijken

Nog een opvallend verschil tussen de regio’s: Vlaamse huisartsen zijn blijkbaar nu al anders georganiseerd dan de Waalse. Zo werkt in Vlaanderen inmiddels ruim 66% van de huisartsen in een groepspraktijk, wijkgezondheidscentrum of netwerkpraktijk. Aan Franstalige kant is dat nog geen 40%, maar verwacht wordt dat Waalse dokters dit verschil nog zullen bijbenen.

Een goede zaak, want zo’n samenwerking levert tal van voordelen op, zowel voor de huisarts als de patiënt: een betere werk-privébalans, vlottere permanentie, betere ondersteuning en continue zorg. Ook niet onbelangrijk: in een groepspraktijk kan je administratieve kosten delen, bijvoorbeeld voor de aanwerving van een administratief bediende. Trouwens, met onze software CareConnect General Practitioner, kan je medisch secretariaat eenvoudig medische dossiers en online agenda’s onderling delen.

Ook ‘new deal’ moet werk van huisartsen verlichten

De federale regering helpt deze shift zelf mee financieren. Met dit nieuwe akkoord maakt Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 40 miljoen euro vrij om huisartsen meer ondersteuning te bieden in hun praktijk: van administratieve krachten tot verpleegkundigen.


2. Werk herverdelen tussen verschillende diensten

De cijfers en voorspellingen van de Planningscommissie maken nu al duidelijk dat huisartsen in de toekomst anders zullen werken dan vandaag. Dat is een direct gevolg van het veranderde huisartsenlandschap – zoals hierboven vermeld – en de vraag naar een betere werk-privébalans. Zo zullen artsen:

  • meer taken delegeren naar andere zorgprofessionals en praktijkassistenten
  • verder experimenteren met teleconsultaties
  • op een andere manier samenwerken met ziekenhuizen
  • meer tijd steken in coördinatietaken

Connecting care: 
klaar voor de toekomst van gezondheidszorg

Door die toenemende focus op multidisciplinair samenwerken zul je je als huisarts nóg meer moeten laten ondersteunen door software. Tools zoals CareConnect Essential (voor paramedici en psychologen) of Medical Post (voor huisartsenwachtposten), maken het eenvoudig om met collega-zorgverleners samen te werken.

👉 Meer over onze Connecting Care filosofie

En ook diensten als Ringphone, ons medisch telesecretariaat, dragen bij aan de efficiëntie van jouw praktijk. Zo kan je met Ringphone een online agenda bijhouden, een website voor je praktijk laten maken, een wachtdienstregeling opstellen en zelfs wachtzaalschermen configureren.


3.Huisarts als eerste aanspreekpunt

Last but not least, allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorgvraag in de eerste lijn alleen maar zal toenemen, denk maar aan de vergrijzing en de hogere levensverwachting. Ook het belang van preventieve geneeskunde zit in de lift. Bij deze vorm van proactieve zelfzorg evolueert de huisarts meer naar een copiloot of ‘coach’.

Het is duidelijk dat de dokter een directe lijn zal moeten houden met zijn patiënten. Dankzij een allesomvattend patiëntenportaal zoals Helena gebeurt die communicatie nu al efficiënt en veilig. En er komen voortdurend nieuwe features en toepassingen bij om de huisarts van de toekomst optimaal te ondersteunen.

Klaar voor de toekomst?

Om aan de stijgende zorgvraag te beantwoorden, moet je als huisarts continu mee met de laatste ontwikkelingen. CareConnect General Practitioner bied je een all-in-one softwarepakket waarmee je voor langere tijd goed zit.

Meer weten over CareConnect General Practitioner

Bron: De Artsenkrant 8 juni 2023