Wat is een afsluiting van akkoord (afsluiting van Katzschaal)?

Wat is een afsluiting van akkoord (afsluiting van Katzschaal)? En hoe doe je dit? Alhoewel deze richtlijn al van kracht is sinds 01/07/2014, is een opfrissing altijd handig. We zetten in dit artikel alles op een rijtje.

Wat zegt de wetgeving? 

"Wanneer de verzorging, gemeld aan de adviserend geneesheer, niet gestart wordt, onderbroken is voor een periode van meer dan of gelijk aan 10 kalenderdagen of stopt voor het einde van de periode vermeld in de kennisgeving of aanvraag, meldt de verpleegkundige dit via het elektronisch netwerk aan de adviserend geneesheer binnen de 10 kalenderdagen vanaf de laatste verzorging of indien er geen verzorging was binnen een periode van 10 kalenderdagen, zodra hij kennis heeft van het feit dat de verzorging niet zal plaatsvinden."

'Afsluiting van akkoord' of 'Katz-afsluiting'

Dit bericht van onderbreking brengt het ziekenfonds van jouw patiënt op de hoogte van het geplande einde of de onderbreking van de verzorging gedurende 10 kalenderdagen of langer. Dit voorkomt onnodige controlebezoeken door de verzekeringsinstanties en gaat ook het attesteren van niet-uitgevoerde verstrekkingen tegen. Deze procedure verplicht het verzenden van een nieuw verzoek om akkoord zodra de verzorging wordt hervat, waardoor een nieuwe evaluatie van de patiënt nodig wordt.

Dit formulier wordt 'Afsluiting van akkoord' of 'Katz-afsluiting' genoemd. Het wordt beheerd via een MyCareNet-bericht en moet de referentie en alle waarden in het af te sluiten akkoord bevatten. Dit betekent dat enkel de verpleegkundige die de oorspronkelijke melding of aanvraag indiende deze afsluiting mag melden.

Indien een andere verpleegkundige een nieuwe aanvraag tot akkoord indient voor een van jouw patiënten, eindigt het akkoord van de eerste verpleegkundige automatisch. Er wordt vervolgens een bericht verzonden naar de verpleegkundige die de oorspronkelijke aanvraag deed.

Katz-afsluiting in jouw software

Onze software maakt het beheer van de afsluiting van akkoord zo eenvoudig, snel en veilig mogelijk. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onze CareConnect Infiplus pagina of Soft33!

Wanneer dient er geen 'Afsluiting van akkoord' of 'Katz-afsluiting' te gebeuren?

Er zijn 2 uitzonderingen:

  1. Als er meer dan 10 dagen tussen de zorgen zitten (voorbeeld: de patiënt wordt om de 2 weken gezien).
  2. Bij overlijden van de patiënt.

FAQ rond 'Afsluiting van akkoord' of 'Katz-afsluiting'

1. Mag ik een afsluiting voor een eerdere datum doen?

☝️ Neen

Een afsluiting mag niet geantidateerd worden. Die mogelijkheid zou kunnen leiden tot een vroegtijdige beëindiging van een akkoord nadat er een controle door het ziekenfonds werd aangekondigd, die bovendien een bericht van afscoring kan omvatten.

2. Mag ik een afsluiting voor een latere datum doen?

👍 Ja

Als u zeker bent dat de verzorging zal worden onderbroken of zal worden stopgezet voor een periode van meer dan 10 kalenderdagen kunt u de afsluiting verzenden zodra u kennis nam van deze periode, maar met een maximum van 30 dagen.

3. Ik moet een akkoord wijzigen (voorbeeld van FA naar FB). Moet ik een afsluiting versturen?

☝️ Neen

De wijziging volstaat. Het ziekenfonds zal evenwel een afsluiting sturen voor de gewijzigde periode, net als een akkoord voor de nieuwe periode.

Tip!

Als de periode van het lopende akkoord in uw software moet worden stopgezet, onderbroken of gewijzigd vóór u de nieuwe aanvraag hebt kunnen doen, verwar die dan niet met de verzending van een afsluiting van akkoord of met de afsluiting die door het ziekenfonds wordt verzonden.

Belangrijk: het ziekenfonds kan de melding van een Katz-afsluiting verzenden in twee gevallen

1. Indien er een aanvraag tot wijziging van akkoord werd aangevraagd

Opgelet! De wijziging is niet afhankelijk van het resultaat van de status van de patiënt (forfait A, B, C, …) maar wel van de score.

2. Indien er door een andere verpleegkundige een andere aanvraag werd ingediend.

Opgelet! Hij/zij wordt 'titularis' van deze aanvraag en zal op de hoogte worden gebracht van elk gevolg dat aan dit akkoord wordt gegeven.

Concrete voorbeelden rond 'Afsluiting van akkoord' of 'Katz-afsluiting'

✔️De verzorging stopt in overleg met de patiënt

Je verstuurt zo snel mogelijk een melding van stopzetting van verpleegkundige zorg, en zeker binnen de 10 kalenderdagen.

✔️ De verzorging wordt in overleg met de patiënt tijdelijk stopgezet voor een periode van meer dan 10 dagen

Je verstuurt een melding van stopzetting van verpleegkundige zorg en je dient een nieuwe evaluatieschaal in wanneer de verzorging wordt hervat.

✔️ De verzorging wordt tijdelijk onderbroken maar je weet vooraf niet voor hoelang (bijv. een ziekenhuisopname van jouw patiënt die aanvankelijk 7 dagen zou duren)

Je verstuurt een stopzettingsbericht zodra je weet dat de zorg zal worden onderbroken gedurende een langere periode dan voorzien.

✔️ Voor 'grensgevallen'

  • Voor patiënten die thuis slechts één weekend op twee worden verzorgd, moet geen 'Katz-afsluiting' worden gedaan.
  • Voor een overleden patiënt hoef je geen stopzettingsbericht te sturen.

Samenvatting

Een afsluiting moet gebeuren als je jouw patiënt niet meer ziet voor een periode van 10 kalenderdagen of langer. In alle andere gevallen moet geen afsluiting worden gedaan.

Je vindt hierover meer informatie op de website van het RIZIV.

Ben je al Corilus-klant?

Bekijk dan snel onze filmpjes (link?) voor extra info over hoe je de Katz-afsluiting in orde brengt in:

Als zelfstandig verpleegkundige op zoek naar een gebruiksvriendelijke en mobiele software voor jouw zorgverlening en administratie?

Check dan CareConnect Infiplus en Soft33 en contacteer ons voor meer informatie!
Ben je eerder op zoek naar hulp in jouw administratie?

Kies voor gemoedsrust en vertrouw op ons verpleegkundig secretariaat Soft33!